TP Cần Thơ: Thu hoạch 89.286 tấn thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Đến tháng 7, tổng diện tích thả nuôi thủy sản của TP Cần Thơ là 5.133 ha, trong đó, 538 ha cá tra, trên 200 ha cá đồng (rô, trê, thát lát, sặc rằn) và 1.960 ha cá mương vườn; tổng sản lượng thu hoạch là 89.286 tấn.

Cần Thơ tiếp tục mở rộng diện tích nuôi tôm, cá trên ruộng, ao, vùng nước ngập

Cần Thơ tiếp tục mở rộng diện tích nuôi tôm, cá trên ruộng, ao, vùng nước ngập

Để nâng cao hiêu quả sản xuất, TP Cần Thơ đã và đang tiếp tục mở rộng diện tích nuôi tôm, cá trên ruộng, ao, vùng nước ngập; xây dựng mô hình và đánh giá hiệu quả nuôi thủy sản trong mùa lũ để có kế hoạch nhân rộng. Ngoài ra, ngành chức năng và các địa phương trên địa bàn thành phố cũng khuyến khích phát triển các mô hình nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm tăng giá trị và chất lượng sản phẩm và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Tổng diện tích nuôi thủy sản an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn trên địa bàn TP.Cần Thơ là hơn 197ha, trong đó, có khoảng trên 187 ha theo tiêu chuẩn VietGAP…

Riêng với cá tra, theo đại diện Chi cục Thủy sản Cần Thơ, thành phố hỗ trợ chứng nhận VietGAP theo kế hoạch “Hỗ trợ cơ sở nuôi cá tra trên địa bàn TP Cần Thơ áp dụng Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP)” ở 20 cơ sở nuôi cá tra tại các quận Thốt Nốt, Ô Môn và huyện Vĩnh Thạnh. Đây là hướng đi nhằm phát triển ngành nuôi cá tra theo hướng bền vững, gia tăng giá trị và tính cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu.

Vân Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!