Trà Vinh: Gần 2,5 tỷ đồng dành cho khuyến nông thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Tỉnh Trà Vinh vừa phê duyệt chương trình khuyến nông giai đoạn 2020 – 2022, với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng đầu tư cho công tác tập huấn, đào tạo, thông tin tuyên truyền khuyến nông trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Riêng thủy sản được đầu tư gần 2,5 tỷ đồng.

Nông dân Trà Vinh tham quan mô hình nuôi tôm siêu thâm canh

Mục tiêu của chương trình này là chuyển giao khoa học kỹ thuật, gắn với đào tạo cho 33.000 lượt nông dân tham dự; xây dựng 14 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản phù hợp với định hướng cơ cấu ngành nông nghiệp; hiệu quả kinh tế của các mô hình tăng ít nhất 20% so với sản xuất đại trà.

Thu hoạch tôm càng xanh từ mô hình khuyến nông

Để đạt được điều này, tỉnh Trà Vinh sẽ đẩy mạnh tổ chức các hình thức liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ; áp dụng cơ giới hóa đồng bộ một số lĩnh vực sản xuất có đủ điều kiện để giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người sản xuất phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh. Huy động tối đa các nguồn lực của tổ chức, cá nhân tham gia chương trình và tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thanh Tuyền

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!