Trà Vinh: Ngành thủy sản phấn đấu tăng trưởng 5%/năm

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Tỉnh Trà Vinh xác định ngành thuỷ sản là một trong thế mạnh, tiềm năng của địa phương. Trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh phấn đấu ngành thuỷ sản tăng trưởng từ 5%/năm trở lên, giá trị sản xuất đạt từ 380 triệu đồng/ha.

Theo UBND tỉnh Trà Vinh, những năm qua tỷ trọng của ngành thuỷ sản trong cơ cấu ngành nông nghiệp được chuyển dịch theo hướng tăng dần. Nếu như năm 2017, tỷ trọng ngành thuỷ sản chỉ chiếm trên 32% thì năm 2020 đã tăng lên 39%. Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất thuỷ sản đạt 8,45%/năm. Giá trị sản xuất đã đạt 360 triệu đồng/ha. Đây là hướng phát triển đúng với định hướng của địa phương.

Trong lĩnh vực nuôi trồng, Trà Vinh đã rà soát xây dựng 4 vùng sản xuất và sản xuất giống thuỷ sản, xác định các đối tượng nuôi chủ lực như: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, cá lóc, nghêu,… Đặc biệt, đến nay Trà Vinh đã có gần 11.500 ha diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh và bán thâm canh mật độ cao. Trong đó, nuôi thâm canh mật độ cao có diện tích 650 ha, tập trung ở các huyện ven biển: Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú và thị xã Duyên Hải, năng suất bình quân từ 50 -70 tấn/ha.

Để đạt được những kết quả như trên, công tác nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ luôn được tỉnh quan tâm. Các ngành chức năng địa phương đã xây dựng mô hình sản xuất tôm sú giống chất lượng cao, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh mật độ cao và hoàn chỉnh 5 quy trình kỹ thuật ương nuôi ấu trùng thẻ chân trắng thâm canh mật độ cao, sản xuất nghêu cám trên ao lót bạt, ương nghêu cám lên nghêu giống… Trong đó, Trường đại học Trà Vinh là một trong những đơn vị có nhiều nghiên cứu chuyển giao công nghệ cho người dân như thực hiện thành công đề tài nuôi tôm sú bố mẹ, chuyển giao khoa học nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 3 giai đoạn mang lại hiệu quả cao.

An Nhiên

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!