Trà Vinh: Nông dân được hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi tôm siêu thâm canh 25 tấn/ha/vụ

Chưa có đánh giá về bài viết

UBND tỉnh Trà Vinh vừa phê duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) siêu thâm canh tại các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải và Châu Thành.

Tổng kinh phí thực hiện dự án là 5 tỷ đồng (trong đó ngân sách là 2.437.730.000 đồng, vốn đối ứng của dân là 2.562.270.000 đồng) từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ; thời gian thực hiện 24 tháng (từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2017).

Nông dân Mỹ Long Nam, Cầu Ngang thu hoạch tôm thẻ chân trắng  

Theo đó, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh có quy mô diện tích 1 ha/ao nuôi/mô hình, mật độ nuôi từ 150 – 200 con/m2. Mô hình được thực hiện trên địa bàn các huyện ven biển của tỉnh, mục đích là nhằm nâng cao năng suất nuôi đạt từ 20 – 25 tấn/ha/vụ, tăng gấp 2 – 3 lần năng suất nuôi hiện nay; đồng thời, góp phần phát triển ổn định và nâng cao hiệu quả nghề nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Đình Cảnh, Nguyên Quốc

Cổng TTĐT tỉnh Trà Vinh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!