Trà Vinh: Phấn đấu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều đủ điều kiện bảo đảm an toàn

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh với mục tiêu phấn đấu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm.

Theo đó, mục tiêu chung của Đề án nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân; nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông, lâm, thủy sản Trà Vinh tại thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay đến năm 2025, Trà Vinh đề ra mục tiêu phấn đấu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm; tỷ lệ cơ sở chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 tăng 10%/năm; diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt GAP tăng 5%/năm; tỷ lệ mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản được giám sát vi phạm các quy định an toàn thực phẩm giảm 10%/ năm. 

Trà Vinh phấn đấu đến năm 2025, tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đều được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn

Từ năm 2026 đến năm 2030, diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt GAP (như VietGAP hoặc tương đương) tăng 10%/năm; duy trì 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm; tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 (hoặc tương đương) tăng 15%/năm; tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu (làm sẵn, ăn liền) tăng 10%/năm và tỷ lệ mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản được giám sát vi phạm các quy định an toàn thực phẩm giảm 10%/năm.

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, tỉnh Trà Vinh sẽ triển khai xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn áp dụng tiêu chuẩn sản xuất bền vững (như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ,…); hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, tổ chức truyền thông quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại sản phẩm trong và ngoài nước; thường xuyên tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất “xanh, sạch” theo hướng nông nghiệp hữu cơ sinh thái, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải. Ngoài ra, cần phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Thanh Tuyền

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!