Ưu đãi thuế đối với hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ

Chưa có đánh giá về bài viết

(Thủy sản Việt Nam) – Hỏi: Đối với những tàu, thuyền hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ được ưu đãi như thế nào về thuế?

Trả lời: Theo các khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định số 358/TTg ngày 29/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi thuế đối với hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ thì các tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, có tàu, thuyền thực tế hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ được ưu đãi thuế như sau:

1. Được giảm 50% thuế tài nguyên và thuế doanh thu phải nộp trong 3 năm đầu kể từ ngày bắt đầu được cấp giấy phép khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ, được miễn nộp thuế lợi tức trong 3 năm đầu kể từ ngày khi có lợi tức chịu thuế. Ngoài ưu đãi về thuế nêu trên, đối với các đối tượng thuộc diện áp dụng Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, được ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế doanh thu, thuế lợi tức theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

2. Khi đăng ký và được cấp giấy phép khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ; tổ chức, cá nhân chủ các tàu, thuyền đánh cá nộp lệ phí trước bạ 1% tính trên giá trị tài sản lúc trước bạ.

3. Các loại thuế và thu khác ngoài các loại thuế và lệ phí quy định tại khoản 1, 2 của Điều này phải thực hiện theo pháp luật hiện hành.

Theo Quyết định 358/TTg,  hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ sẽ được hưởng nhiều ưu đãi

Ngoài ra, theo Điều 2 của Quyết định này thì các tổ chức cá nhân được hưởng ưu đãi về thuế và lệ phí quy định tại Quyết định này phải có trách nhiệm: Đăng ký và được cơ quan quản lý Nhà nước về thủy sản cấp giấy phép khai thác hải sản tại vùng biển xa bờ. Đồng thời, đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đóng trụ sở. Trường hợp được phép khai thác và di chuyển đến vùng biển xa bờ ngoài địa phương nơi đóng trụ sở còn phải đăng ký với cơ quan thuế địa phương nơi đến khai thác.

Ban Pháp Luật – Bạn Đọc

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!