Vĩnh Phúc: 6 tháng năm 2024, tổng sản lượng thủy sản tăng 3,22% so với cùng kỳ

Chưa có đánh giá về bài viết

Với các cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ thủy sản, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, đặc biệt là sự nỗ lực của người sản xuất, 6 tháng năm 2024, các sản phẩm chăn nuôi và thủy sản có sự tăng trưởng, đáp ứng được nguồn cung thực phẩm trên địa bàn.

Người dân xã Phú Đa (Vĩnh Tường) tích cực ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy sản.

Ước tổng sản lượng thủy sản đạt 11.982 tấn, tăng 3,22% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác nội địa ước đạt hơn 814 tấn, tăng 0,48%; sản lượng nuôi trồng ước đạt 11.168 tấn, tăng 3,42% so với cùng kỳ. Sản lượng con giống sản xuất ước đạt 2.100 triệu con, tăng 2,08% so với cùng kỳ.

Góp phần bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn, Chi cục Thủy sản tiếp tục thực hiện công tác tham mưu, chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ và quy trình thực hành nuôi tốt (VietGAP).

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, tập huấn nuôi thủy sản đảm bảo ATTP; tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi; phát triển nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất thủy sản…

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!