Xuất khẩu thủy sản tháng 1 ước đạt 644 triệu USD

Chưa có đánh giá về bài viết

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 1/2020, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ước 3 tỷ USD, bằng 84,3% cùng kỳ năm 2019; riêng ngành thủy sản tiếp tục giữ được đà tăng trưởng về sản lượng nuôi trồng.

Tháng 1/2020, sản lượng thủy sản ước đạt 502,3 nghìn tấn, tăng 1,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá đạt 379,9 nghìn tấn, tăng 1,3%; tôm đạt 47,2 nghìn tấn, tăng 6,1%; thủy sản khác đạt 75,2 nghìn tấn, tăng 1,2%.

Về nuôi trồng, sản lượng tháng 1 ước đạt 259,9 nghìn tấn, tăng 2,9% so cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 194,4 nghìn tấn, tăng 1,6%; tôm đạt 36,7 nghìn tấn, tăng 8,3%. Sản lượng cá tra tháng 1/2020 ước đạt 85 nghìn tấn, giảm 0,9% so cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 1, người nuôi tôm tập trung thu hoạch để phục vụ nhu cầu tiêu thụ Tết. Sản lượng tôm đạt khá, ước sản lượng tôm sú đạt 12,8 nghìn tấn, tăng 5,8%; tôm thẻ chân trắng đạt 21,7 nghìn tấn, tăng 9,6%.

Tháng 1/2020, xuất khẩu thủy sản ước đạt 644 triệu USD

Sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 242,4 nghìn tấn, tăng 0,5% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, cá đạt 185,5 nghìn tấn, tăng 1%; tôm đạt 10,5 nghìn tấn, giảm 0,9%; thủy sản khác đạt 46,4 nghìn tấn, giảm 1,1%. Riêng sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 229,4 nghìn tấn, tăng 0,6%, trong đó cá đạt 176,9 nghìn tấn, tăng 1,1%; tôm đạt 9,5 nghìn tấn, giảm 1%. 

Trong tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 644 triệu USD, bằng 87,5% năm 2019. Tính chung ngành nông nghiệp, thặng dư thương mại trong tháng đầu tiên của năm 2020 ước đạt 266,9 triệu USD, bằng 32,8% so cùng kỳ năm trước.

Ngọc Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!