Thứ 2, 18/09/2017 09:13:16 GMT+7

Doanh nghiệp sẽ được giảm một số loại phí

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Đây là nội dung công văn mà Bộ Tài chính vừa gửi các bộ, cơ quan ngang bộ cùng một số đơn vị để xin ý kiến điều chỉnh giảm một số loại phí nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 75/NQ-CP về các biện pháp giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp

Giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính đã có công văn 11472/BTC-CST ngày 29/8 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ; VCCI; VASEP; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm.

Theo đó, sửa đổi Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 điều chỉnh giảm một số loại phí, cụ thể: Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu đối với trường hợp phải kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp để phục vụ cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu giảm từ 350.000 đồng/lô hàng xuống còn 200.000 đồng/lô hàng; Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thống nhất một mức 30.000 đồng/lần/người (Hiện là 30.000 đồng/lần/người đối với cơ quan địa phương thực hiện và 50.000 đồng/lần/người với cơ quan trung ương thực hiện).

Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 đối với biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, cụ thể: Thẩm định hồ sơ công bố hợp quy và công bố quy định ATTP (từ thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng); phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; các thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá mức phí đề xuất 200.000 đồng/lần/sản phẩm công bố lần đầu và 100.000 đồng/lần/sản phẩm công bố lại (giảm 200.000 đồng/lần/sản phẩm so quy định hiện hành)

Bộ Tài chính đề nghị Bộ NN&PTNT và Bộ Y tế cung cấp số thu phí, lệ phí bị giảm khi bãi bỏ lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu quy định tại Thông tư 285/2016/TT-BTC; khi giảm phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu, phí thẩm định xác nhận kiến thức ATTP trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản quy định tại Thông tư 286/2016/TT-BTC; khi giảm phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực ATTP quy định tại Thông tư 279/2016/TT-BTC.

Tại  Công văn 11522/BTC-CST ngày 30/8/2017 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ; VCCI; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 225/2016/TT-BTC; Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi từ 120 triệu đồng xuống 105 triệu đồng/lần thẩm định.

TSVN
Email
Họ tên
Nội dung

Công dụng của men vi sinh trong nuôi trồng thủy sản

Ngành nuôi trồng thủy sản trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng phát triển nhanh chóng, góp phần vào phát triển ngành kinh tế, tăng tỷ trọng xuất khẩu của quốc gia và giúp cho đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Qua đó, mối quan tâm hiện nay của người nuôi là đảm bảo được một mô hình nuôi an toàn và bễn vững, từ đó đem lại hiệu quả về lâu dài.


Top