Bạc Liêu: Nâng cao năng suất mô hình tôm – lúa

Chưa có đánh giá về bài viết

Vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án nâng cao năng suất tôm nuôi trong mô hình tôm – lúa vùng phía Bắc Quốc lộ 1A đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Mô hình tôm – lúa để góp phần nâng cao năng suất sản phẩm tôm Bạc Liêu

Mục tiêu của chương trình này là ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học và công nghệ vào sản xuất mô hình tôm – lúa để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, hiệu quả, bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm tôm Bạc Liêu trên thị trường trong và ngoài nước; sản xuất mô hình tôm – lúa thích ứng biến đổi khí hậu, thân thiện, trách nhiệm với môi trường, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế của tỉnh.

Cụ thể, đến năm 2020, diện tích tôm – lúa đạt 38.000 ha, năng suất tôm đạt 0,4 tấn/ha/năm (tăng 0,17 tấn/ha so với năm 2017), sản lượng phấn đấu đạt 15.200 tấn; đối với lúa. Đến năm 2025, diện tích tôm – lúa đạt 41.000 ha, năng suất tôm đạt 0,5 tấn/ha/năm (tăng 0,1 tấn/ha so với năm 2020), tốc độ tăng trưởng bình quân 1,53%/năm; sản lượng phấn đấu đạt 20.500 tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân 6,17%/năm.

Cùng đó, phấn đấu mở rộng diện tích tôm – lúa (trong khoảng 30.000 ha, chỉ giữ lại vùng tam giác Ninh Quới), sau khi có ý kiến đồng thuận của người dân và đảm bảo các điều kiện sản xuất hiệu quả của mô hình này. Góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn vùng phía Bắc Quốc lộ 1A đạt 400 triệu USD vào năm 2020 và đạt 500 triệu USD vào năm 2025 (chiếm 50% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh).

Phạm Thu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!