Cấp bù lãi suất phát triển thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Thông tư hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ đang được Bộ Tài chính soạn thảo.

Dự thảo nêu rõ, các ngân hàng thương mại thực hiện chính sách tín dụng cho vay đóng mới, nâng cấp tàu sẽ được ngân sách nhà nước cấp bù toàn bộ lãi suất cho vay là 7%/năm trong năm đầu tiên từ ngày ký hợp đồng cho vay. Nếu mặt bằng lãi suất cho vay trên thị trường giảm thì cấp bù theo lãi suất cho vay do Ngân hàng Nhà nước công bố. Những năm tiếp theo, sẽ cấp bù phần chênh lệch giữa lãi suất ngân hàng cho vay với mức lãi suất chủ tàu phải trả theo quy định.

Tín dụng cho vay đóng mới, nâng cấp tàu sẽ được ngân sách nhà nước cấp bù toàn bộ lãi suất – Ảnh: Quang Quyết

Theo đó, mỗi quý, Bộ Tài chính sẽ thực hiện tạm cấp bù 90% số lãi suất phát sinh quý trước nhưng không vượt quá dự toán được giao đầu năm. Trường hợp không thực hiện tạm cấp, Bộ Tài chính có văn bản trả lời các ngân hàng trong thời hạn 20 ngày làm việc…

Theo dự thảo, các ngân hàng thương mại được ngân sách nhà nước cấp bù lãi phải đáp ứng được điều kiện về thực hiện chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 67 và các khoản cho vay được cấp bù lãi suất là các khoản cho vay trong hạn (bao gồm cả các khoản vay được gia hạn nợ theo quy định). Trường hợp các khoản vay không trả nợ gốc và lãi đúng hạn bị chuyển sang nợ quá hạn do nguyên nhân chủ quan thì số dư nợ gốc đó không được cấp bù lãi suất kể từ ngày quá hạn.

Tuấn Khang

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!