T2, 26/02/2024 08:00

Đẩy mạnh khuyến nông: Đa phương thức, đa giá trị

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhận định: Năm 2024 tiếp tục là năm ngành nông nghiệp đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như: Sự biến đổi khí hậu, biến động thị trường, một số rào cản thương mại mới… Vì vậy, công tác khuyến nông càng cần phải được đẩy mạnh, theo hướng đa phương thức, đa giá trị, trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục đổi mới tư duy, biến thách thức thành cơ hội.

Lan tỏa chủ trương, định hướng 

Tại Hội nghị Tổng kết công tác khuyến nông năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam ghi nhận và đánh giá hoạt động khuyến nông, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trên tất cả các lĩnh vực. Công tác khuyến nông luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm được giao, trong đó có một số nội dung mới tham gia trên các lĩnh vực hoạt động của ngành. 

Những hoạt động tiêu biểu của khuyến nông như: Tập trung củng cố và kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở. Ngay từ đầu năm, các chương trình, Dự án đã bám sát những định hướng lớn của Bộ NN&PTNT như: Đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn, hữu cơ, phát triển ngành nghề nông thôn; Tham gia tích cực và hiệu quả các sự kiện lớn như Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo – Hậu Giang 2023; Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023. Bên cạnh đó, cơ quan khuyến nông các cấp, đã phối hợp tốt với các doanh nghiệp, vừa đào tạo vừa đưa lực lượng khuyến nông nâng cao năng lực ở thị trường quốc tế… 

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm KNQG kiểm tra mô hình nuôi TTCT đạt chứng nhận VietGAP ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Bình Minh

Riêng lĩnh vực khuyến ngư, các Dự án khuyến nông Trung ương, đã chuyển giao đồng bộ các giải pháp khoa học – công nghệ vào sản xuất, góp phần hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống bà con nông, ngư dân. Qua đó, giúp bà con nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, nâng cao đời sống cho nông dân, đặc biệt là nông dân nơi vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. 

Một số Dự án tiêu biểu như: Khuyến ngư phục vụ tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Khuyến ngư phục vụ phát triển các vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản chủ lực của ngành; Khuyến ngư phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, phòng chống thiên tai, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu; Khuyến ngư thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức lại sản xuất và nâng cao năng lực sản xuất cho nông dân… 

Trên cơ sở đó, cơ quan khuyến nông Trung ương đã định hướng hoạt động của khuyến nông các địa phương, lan tỏa những chủ trương, định hướng phát triển của ngành tới hầu hết nông dân, ngư dân. Hệ thống khuyến nông các địa phương, cũng đã rất nỗ lực thực hiện những chủ trương, định hướng đó. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các địa phương, để thúc đẩy hoạt động khuyến nông cả nước trong thời gian tới. 

Không ngừng phát triển 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam nhận định: Năm 2024, tiếp tục là năm ngành nông nghiệp đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như: Sự biến đổi khí hậu, biến động thị trường, các rào cản mới về bảo vệ động vật hoang dã, tín chỉ carbon, dinh dưỡng… Đồng thời, đây cũng là năm đẩy mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, mã số vùng trồng, xây dựng vùng nguyên liệu. 

Thứ trưởng Nam nhấn mạnh: Vì vậy, công tác khuyến nông càng cần phải được tăng cường ở tất cả các lĩnh vực. Cần tiếp tục đổi mới tư duy, không hài lòng với những gì đã có, sẵn sàng tiếp cận với những thử thách, biến thách thức thành cơ hội. Sản xuất nông nghiệp luôn vận động, phát triển, thì hoạt động khuyến nông cũng phải không ngừng vận động và phát triển. 

Theo Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh: Trước những yêu cầu của thực tiễn, với vai trò rất lớn của công tác khuyến nông, nhiệm vụ trọng tâm của khuyến nông trong năm 2024 cần đổi mới hoạt động khuyến nông theo hướng đa phương thức, đa giá trị. 

Vẫn lời giám đốc Thanh: Ngoài việc hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, công tác khuyến nông cần hướng dẫn nông dân, ngư dân những kiến thức cần thiết về kinh tế thị trường, triển khai Dự án, đào tạo huấn luyện, truyền thông,… Bên cạnh đó, còn phải hướng dẫn người dân sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, phát triển ngành nghề nông thôn, phục vụ phát triển sản xuất – kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi liên kết, xây dựng vùng nguyên liệu lớn, định hướng ở những mô hình mới. Tiếp tục xây dựng đội ngũ khuyến nông chuyên nghiệp, thể hiện là “cánh tay nối dài, đắc lực” của ngành nông nghiệp. Chúng ta cần tiếp tục củng cố, hoàn thiện, mở rộng phạm vi, chức năng hoạt động của các tổ khuyến nông cộng đồng. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với các đơn vị tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ khuyến nông cộng đồng ở các địa phương sau 2 năm đầu triển khai, chỉ rõ những điểm làm được và chưa được để kịp thời điều chỉnh. Trong bối cảnh mới, cần tập trung xây dựng các vùng nguyên liệu, chuỗi an toàn thực phẩm, có sự tham gia của lực lượng khuyến nông, hướng dẫn nông dân sản xuất an toàn từ “gốc” như: nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, sản phẩm OCOP, tín dụng… Đồng thời, các Dự án khuyến nông, chú ý kết hợp với việc đào tạo lực lượng khuyến nông cộng đồng, nâng cao năng lực, để xây dựng đội ngũ khuyến nông chuyên nghiệp. 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu khuyến nông, số hóa hệ thống khuyến nông, hướng đến xây dựng Đề án khuyến nông điện tử. Trung tâm phối hợp với các doanh nghiệp, đưa cán bộ khuyến nông đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài, nâng cao trình độ năng lực, cũng như các kỹ năng quản lý sản xuất thực tiễn. 

Theo ông Lê Quốc Thanh, vì sự cần thiết của khuyến nông ở khắp các địa bàn trên cả nước, nên lực lượng khuyến nông các tỉnh, thành cần bám sát định hướng của Bộ NN&PTNT, thúc đẩy công tác khuyến nông theo hướng đa phương thức, đa giá trị. Toàn ngành nông nghiệp cần hoàn thiện Chiến lược Phát triển khuyến nông đến 2030 định hướng 2050. Trên cơ sở đó, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi Nghị định 83/2018/ NĐ-CP về khuyến nông, cho phù hợp với tình hình mới. 

>> Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh: “Tiếp tục phát huy kết quả năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ phấn đấu đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa hơn nữa các hoạt động ngay từ đầu năm 2024. Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT và kết nối với hệ thống khuyến nông cả nước, nhằm triển khai công tác khuyến nông ngày càng đạt được nhiều kết quả nổi bật hơn nữa, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn”. 

Vũ Mưa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!