T5, 29/04/2021 10:03

Điều chỉnh quy định mẫu chứng thư xuất khẩu thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (NAFIQAD) vừa ban hành công văn về việc EU điều chỉnh mẫu chứng thư cho lô hàng xuất khẩu thủy sản vào thị trường này.

NAFIQAD cho biết, Cơ quan thẩm quyền EU đã ban hành các Quy định (EU): số 2021/617 ngày 14/4/2021 và số 2021/619 ngày 15/4/2021 sửa đổi các Quy định (EU) số 2020/2235 và số 2020/2236 liên quan đến mẫu chứng thư cho thực phẩm (bao gồm thủy sản và sản phẩm thủy sản) xuất khẩu vào thị trường EU và thời hạn chuyển tiếp thi hành các quy định này.

Tiếp theo văn bản số 453/QLCL-CL1 ngày 14/4/2021 về hướng dẫn mẫu chứng thư mới cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU, NAFIQAD thông báo và đề nghị các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU và Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng: Thực hiện cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung Mục II.2.3.1 và phần ghi chú trong mẫu chứng thu cho thủy sản sống, giáp xác sống, sản phẩm của chúng dùng làm thực phẩm ban hành tại Chương 28 Phụ lục III Quy định (EU) số 2020/2235 (mẫu FISH-CRUST-HC) được thay thế bằng nội dung tại Khoản 1 Điều 1 của Quy định (EU) số 2021/617. Cùng đó, phần ghi chú trong mẫu chứng thư cho nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống, động vật da gai, động vật chân bụng biển, hải tiêu (tunicates) và sản phẩm của chúng dùng làm thực phẩm ban hành tại Chương 31 Phụ lục III Quy định (EU) số 2020/2235 (mẫu MOL-HC) được thay thế bằng nội dung nêu tại Khoản 2 Điều 2 của Quy định (EU) số 2021/617.

Ảnh minh họa

Về thời hạn chuyển tiếp thực hiện theo Quy định (EU) số 2021/619: Đối với các lô hàng có nguồn gốc động vật, sản phẩm phối chế (composite) dùng làm thực phẩm được ban hành theo các mẫu chứng thư theo các Quy định (EU) số 28/2012 và số 2019/628 sẽ được chấp thuận nhập khẩu vào EU cho đến ngày 20/10/2021 với điều kiện chứng thư được ký bởi cán bộ có thẩm quyền và phù hợp với quy định của EU trước ngày 21/8/2021.

NAFIQAD cũng yêu cầu các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nội dung văn bản sửa đổi của EU, đồng thời đề nghị doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu để có thông tin yêu cầu cụ thể của cơ quan kiểm soát cửa khẩu EU.

Thu Hồng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!