Đồng Tháp: Diện tích nuôi thủy sản giảm gần 400 ha

Chưa có đánh giá về bài viết

Ước cả năm diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh Đồng Tháp đạt 7.200 ha (bằng 85,7% diện tích kế hoạch và giảm 392 ha so với năm 2015), tổng sản lượng thủy sản nuôi đạt 469.610 tấn (bằng 100,1% kế hoạch và tăng 595 tấn so với năm 2015).

Trong đó, diện tích cá tra đạt 2.120 ha, sản lượng đạt 400.000 tấn; diện tích tôm đạt 560 ha, sản lượng đạt 714 tấn; cá khác đạt 4.520 ha, sản lượng đạt 68.896 tấn và sản lượng khai thác tự nhiên là 8.000 tấn; có 3.100 lồng, bè nuôi cá.

Diện tích nuôi thủy sản tại Đồng Tháp giảm 

Về sản xuất và tiêu thụ giống thủy sản, toàn tỉnh có 1.442 cơ sở sản xuất và cung ứng giống thủy sản. Trong đó, 122 cơ sở sản xuất giống, 48 cơ sở kinh doanh và 1.272 cơ sở ương. Ước đến cuối năm sản xuất được 1,1 tỷ con cá tra giống, 430 triệu con cá giống khác và 150 triệu post tôm càng xanh. Đến nay, diện tích đã được chứng nhận các tiêu chuẩn an toàn trong nuôi trồng thủy sản là 739,45 ha. Trong đó, cá tra là 642 ha (VietGAP, GlobalGAP, BAP và ASC); tôm càng xanh 97,45 ha đã được chứng nhận VietGAP; cá rô phi, điêu hồng đã được chứng nhận tiêu chuẩn ASC, GlobalGAP và BAP với 44.863 m3/150 bè và 55 lồng, bè/10.583 m3 cá điêu hồng được chứng nhận VietGAP.

Toàn tỉnh có khoảng 80% diện tích hộ cá thể (khoảng 400 ha) tham gia vào chuỗi liên kết với các doanh nghiệp chế biến trong và ngoài tỉnh theo hình thức nuôi gia công. 

Tuấn Khang

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!