Giảm một số loại thuế trong năm 2023

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt việc giảm thuế đất trong năm 2023. Cùng đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng.

Ngày 3/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2023; có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2023.

Quyết định này được áp dụng đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Doanh nghiệp tiếp tục được hỗ trợ giảm thuế để ổn định sản xuất, kinh doanh. Ảnh minh họa.

Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ.

Lấy ý kiến giảm thuế giá trị gia tăng

Ngày 13/10/2023, Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 11239/BTC-CST xin ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2023.

Cụ thể, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Thời gian áp dụng: Từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024. 

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu Ngân sách nhà nước khoảng 25.000 tỷ đồng. Số liệu trên được tính trên cơ sở dự kiến số giảm thu Ngân sách nhà nước ở khâu nội địa trong 6 tháng cuối năm 2023 (bình quân mỗi tháng là khoảng 2.550 tỷ đồng), giả định tăng trưởng GDP năm 2024 khoảng 6 – 6,5%, tốc độ tăng trưởng thu Ngân sách nhà nước năm 2024 khoảng 5 – 7%.

Phạm Thu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!