Hà Nội: Phát triển thủy sản còn nhiều hạn chế

Chưa có đánh giá về bài viết

Theo Chi cục Thủy sản Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2014, thành phố có 20.838 ha nuôi trồng thủy sản, đạt 100% kế hoạch, tăng 1,8% so cùng kỳ năm 2013; sản lượng ước 41.422 tấn, đạt 51,7% kế hoạch, tăng 2,3% so cùng kỳ.

Về giống, sản lượng khoảng 1.180 triệu con, trong đó có 230 cá giống các loại, đạt 81% kế hoạch.

Trong công tác quản lý chất lượng và thú y thủy sản, đã kiểm dịch được 118,49 tấn cá thương phẩm, tăng 5,5 lần so cùng kỳ năm 2013; 38,54 triệu cá giống, tăng 49,3%.

Ngoài ra, Chi cục Thủy sản đã thu mẫu nước tại 15 vùng nuôi thủy sản để phân tích các chỉ tiêu phục vụ công tác kiểm soát chất lượng thủy sản và cảnh báo môi trường, bệnh thủy sản; đồng thời thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng tận diệt thủy sản; tuyên truyền về quản lý thủy sản ngoại lai xâm hại…

6 tháng, sản lượng thủy sản của Hà Nội đạt 41.422 tấn – Nguồn: Trung tâm Khuyến nông Hà Nội

Tuy nhiên, công tác phát triển thủy sản của thành phố vẫn còn nhiều hạn chế như: Việc rà soát thống kê đánh giá vật tư và an toàn vệ sinh thủy sản theo Thông tư số 14 của Bộ NN&PTNT còn chậm tiến độ; việc theo dõi phòng chống dịch bệnh và xử lý khi có dịch bệnh xảy ra còn chậm, chưa liên kết được “4 nhà” trong sản xuất…

Đại diện Chi cục Thủy sản Hà Nội chỉ đạo: Cần lấy mô hình nuôi trồng thủy sản điểm để nhân rộng, tránh tình trạng tận diệt nguồn lợi tự nhiên. Đặc biệt, Chi cục Thủy sản cần phối hợp với các đơn vị phát triển vùng nuôi trồng thủy sản tập trung gắn với chuỗi liên kết giữa ngân hàng – người sản xuất – chế biến để hướng đến sản phẩm xuất khẩu.

Hà My

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!