Hồi phục đại dương: Tương lai bền vững cho nghề cá toàn cầu?

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Trong hai thập kỷ qua, các phương tiện truyền thông khoa học và đại chúng đã bị tấn công bởi những câu chuyện u ám và diệt vong về tương lai của ngành thủy sản, tình trạng của nguồn cá và tác động của việc đánh bắt đối với các hệ sinh thái biển. Hàng chục chương trình chứng nhận và ghi nhãn đã xuất hiện để tư vấn cho người tiêu dùng về thủy sản bền vững.

Trong những năm gần đây, một câu chuyện đối lập đã xuất hiện nhấn mạnh sự thành công của việc quản lý nghề cá ở nhiều nơi, sự phong phú ngày càng tăng của trữ lượng cá ở những nơi đó và quy định cho nghề cá bền vững. Tuy nhiên, không có cuộc khảo sát toàn diện về những gì thực sự tạo nên tính bền vững trong nghề cá, tình trạng trữ lượng cá, thành công và thất bại trong quản lý và xem xét các tác động của đánh bắt đối với hệ sinh thái biển. Cuốn sách này sẽ khám phá các quan điểm rất khác nhau về tính bền vững và tập hợp dữ liệu từ một số lượng lớn các nghiên cứu để chỉ ra nguồn cá đang tăng ở đâu, giảm nơi nào, hậu quả của các chế độ quản lý nghề cá thay thế cũng như những gì đã biết về một loạt các vấn đề nghề cá như tác động của nghề lưới kéo đối với hệ sinh thái biển.

“Hồi phục đại dương” chủ yếu nhắm đến đối tượng nhìn chung đã quan tâm đến nghề cá và đang tìm kiếm cả sự hiểu biết sâu sắc hơn về các vấn đề cụ thể. Cuốn sách cũng sẽ thu hút cộng đồng khoa học mong muốn biết thêm về nghề cá và dữ liệu đánh bắt, đồng thời là cơ sở cho các cuộc hội thảo về tính bền vững của tài nguyên thiên nhiên.

Tác giả: Ray Hilborn, Ulrike Hilborn | Tiếng Anh | 208 trang | Năm xuất bản: 2019 | Nhà xuất bản: Oxford University Press

Linh San

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!