Hội thảo Quản lý nghề cá ngừ trong phạm vi quốc gia tại Palawa, Philippin

Chưa có đánh giá về bài viết

Từ ngày 29-30/10/2012, tại Palawa, Philippin, đã diễn ra Hội thảo Quản lý nghề cá ngừ trong phạm vi quốc gia. Tại hội thảo, các vấn đề liên quan đến quản lý nguồn lợi cá ngừ trong phạm vi tiểu khu vực, đặc biệt là trong vùng biển của 3 nước tham gia dự án là Indonesia, Philippin và Việt Nam đã được thảo luận.

Từ ngày 29-30/10/2012, tại Palawa, Philippin, đã diễn ra Hội thảo Quản lý nghề cá ngừ trong phạm vi quốc gia. Tại hội thảo, các vấn đề liên quan đến quản lý nguồn lợi cá ngừ trong phạm vi tiểu khu vực, đặc biệt là trong vùng biển của 3 nước tham gia dự án là Indonesia, Philippin và Việt Nam đã được thảo luận.

Trong khuôn khổ hội thảo, tư vấn khoa học của Ủy ban quản lý nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương (WCPFC)  đã trình bày các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý nghề cá ngừ trên thế giới và trong khu vực Trung và Tây Thái Bình Dương. Báo cáo cũng đề cập đến trách nhiệm và bổn phận tuân thủ các quy định của các tổ chức quản lý nghề cá trong khu vực đối với các nước thành viên và các nước có hợp tác, nội dung của Công ước về  Luật biển của Liên hợp quốc, Hiệp định đàn cá di cư và Công ước thành lập WCPFC.

Hội thảo đã thảo luận biện pháp tăng cường vai trò của các tổ chức quản lý nghề cá khu vực trong việc quản lý nguồn lợi cá ngừ cũng như tăng cường sự hợp tác giữa các nước trong khu vực. Các đại biểu đề xuất cơ chế tăng cường sự giúp đỡ về kỹ thuật của WCPFC đối với các nước nhằm nâng cao khả năng thực thi của các quốc gia, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc rà soát, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để quản lý nghề cá ngừ thông qua hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật từ dự án quản lý nghề cá ngừ đại dương.

Nội dung hội thảo cũng tập trung giới thiệu những khái niệm chính trong công tác đánh giá nguồn lợi cá ngừ, bao gồm mô hình, phương pháp và số liệu được WCPFC sử dụng. Hiện nay, WCPFC sử dụng mô hình Multifan-CL (mô hình quần thể dựa vào cấu trúc tuổi) để thực hiện việc đánh giá nguồn lợi cá ngừ. Việc đánh giá nguồn lợi cá ngừ được thực hiện tại 6 vùng đại diện thuộc vùng nước WCPFC quản lý, dựa trên cơ cấu tàu thuyền, cường lực và sản lượng khai thác. Số liệu được WCPFC sử dụng trong đánh giá nguồn lợi cá ngừ được cung cấp từ các nước thành viên và các nước có hợp tác gồm: số liệu sản lượng, cường lực, sinh học, số liệu giám sát trên tàu khai thác… Hội thảo đã thảo luận về khả năng sử dụng phương pháp của WCPFC để đánh giá nguồn lợi cá ngừ tại mỗi quốc gia hoặc trong khu vực 3 nước Đông Nam Á (Indonesia, Philippin, Việt Nam).

Về kế hoạch quản lý cá ngừ, đại diện 3 nước đã trình bày tóm tắt về dự thảo kế hoạch quản lý nghề cá ngừ đã được xây dựng thông qua sự hỗ trợ của WCPFC (dự án Quản lý nghề cá ngừ đại dương). Thông qua dự án của WCPFC, hiện nay, Philippin đang đánh giá, rà soát và sửa đổi kế hoạch quản lý nghề cá ngừ của Philippin đã được phê duyệt từ năm 2004 cho phù hợp với tình hình thực tế. Việt Nam và Indonesia đang bắt đầu xây dựng kế hoạch quản lý nghề cá ngừ, do vậy sự giúp đỡ về kỹ thuật và kinh phí từ WCPFC là rất cần thiết nhằm hoàn thiện kế hoạch quản lý nghề cá ngừ và đưa vào thực hiện trong tương lai. Ngoài ra, hội thảo đã thảo luận về những thách thức của 3 nước trong quá trình quản lý nghề cá nhằm tìm ra những đề xuất phù hợp.

Thu Hiền

www.fistenet.gov.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!