Khánh Hòa: Nhân rộng mô hình nuôi kết hợp ốc hương với tu hài

Chưa có đánh giá về bài viết

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả dự án “Ứng dụng công nghệ nuôi kết hợp ốc hương với tu hài trên biển theo hướng bền vững tại vịnh Vân Phong”. Dự án do Thạc sĩ Huỳnh Kim Khánh (Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh) làm chủ nhiệm; nhận chuyển giao công nghệ từ Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III.

Theo đó, UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, tiến hành rà soát, phân vùng và hướng dẫn các địa phương trong việc lựa chọn vùng nuôi phù hợp, triển khai các mô hình nuôi kết hợp đảm bảo các yếu tố môi trường và mang tính bền vững; tập huấn, tuyên truyền nhân rộng kết quả dự án thông qua chương trình khuyến ngư của tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Vạn Ninh, huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, TP. Nha Trang và TP. Cam Ranh có trách nhiệm triển khai ứng dụng rộng rãi kết quả dự án vào thực tiễn ở địa phương, trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về mối liên kết cộng đồng trong nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường…

N.D

Báo Khánh Hòa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!