Nhiều lô hàng thủy sản xuất khẩu bị EU cảnh báo

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu Việt Nam về việc lô hàng thủy sản xuất khẩu bị cảnh báo hóa chất kháng sinh.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã có văn bản số 993/CCPT-ATTP về việc lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu bị cảnh báo hóa chất kháng sinh, theo đó trong 9 tháng đầu năm 2023, tình hình vi phạm chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm thủy sản xuất khẩu có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt các trường hợp bị phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh tại các thị trường nhập khẩu đã chiếm tỷ trọng cao trong tổng số lô hàng bị cảnh báo. Nguyên nhân chủ yếu do việc lạm dụng hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản, việc nhận diện, thực hiện kiểm soát tại cơ sở chế biến bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế.

Sản phẩm cá ngừ fillet đông lạnh vừa bị EU cảnh báo mối nguy E300. Ảnh minh họa.

Hiện nay, Cơ quan thẩm quyền EU đã áp dụng chế độ kiểm soát nghiêm ngặt đối với doanh nghiệp có lô hàng bị cảnh báo hóa chất kháng sinh và không có biện pháp khắc phục hiệu quả (áp dụng chế độ kiểm tra tăng cường bao gồm lấy mẫu kiểm tra thực tế từng lô hàng), đồng thời đề nghị cơ quan thẩm quyền Việt Nam xóa tên cơ sở khỏi Danh sách các cơ sở chế biến thủy sản được phép xuất khẩu vào EU.

Nhằm đảm bảo cam kết với Cơ quan thẩm quyền EU sau chuyến thanh tra tháng 6/2023, cũng như giữ vững thị trường xuất khẩu, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường yêu cầu các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu tổ chức thu thập các thông tin cảnh báo từ cơ quan thẩm quyền Việt Nam, nước nhập khẩu, dữ liệu tự kiểm soát trong quá trình chế biến, nguy cơ từ sản xuất trước chế biến, trên cơ sở đó, thực hiện rà soát, sửa đổi chương trình quản lý chất lượng theo HACCP, tập trung thiết lập có hệ thống các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu từ quá trình sản xuất ban đầu (tổ chức kiểm tra, giám sát trong sản xuất, lấy mẫu để thẩm tra trước khi thu mua).

Ưu tiên nguồn lực để cải thiện năng lực cho hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm của doanh nghiệp (tích cực cử cán bộ tham gia đào tạo, tập huấn bên ngoài; kịp thời cập nhật quy định mới của Việt Nam, thị trường nhập khẩu cho đội ngũ nhân viên quản lý chất lượng, công nhân để áp dụng trong thực tế sản xuất; chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động tự kiểm soát; chuẩn hóa quy trình lấy mẫu, mã hóa mẫu, tự hoàn thiện năng lực kiểm nghiệm nội bộ; lựa chọn phòng kiểm nghiệm bên ngoài có đủ năng lực được công nhận để đảm bảo độ tin cậy về kết quả kiểm nghiệm…).

Định kỳ (quý hoặc 6 tháng/lần) hoặc đột xuất, bộ phận quản lý chất lượng của doanh nghiệp cần tổ chức tự đánh giá hiệu quả, hiệu lực của biện pháp kiểm soát đã thiết lập để sửa đổi, bổ sung (nếu cần), đặc biệt đối với đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến.

Ngoài ra, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cũng đề nghị các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng trực tiếp đánh giá việc thực hiện các yêu cầu nêu trên tại doanh nghiệp thông qua hoạt động thẩm định, chứng nhận lô hàng xuất khẩu. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống tự kiểm soát của mình

Ngoài ra, rà soát quy trình thẩm định, chứng nhận lô hàng và giám sát sau chứng nhận để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, xuất khẩu, trong đó đặc biệt phải đánh giá nguy cơ về mối nguy dư lượng hóa chất, kháng sinh, thông tin liên quan hộ nuôi, vùng nuôi vùng nuôi bị cảnh báo và năng lực tự kiểm soát của doanh nghiệp trong việc thiết lập kế hoạch lấy mẫu kiểm nghiệm phục vụ hoạt động chứng nhận lô hàng theo quy định của pháp luật…

Phạm Thu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!