Phú Yên: Điểm sáng của nuôi trồng thủy sản và chống khai thác IUU

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – 10 tháng đầu năm 2023, tỉnh Phú Yên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững đem lại hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), Phú Yên trở thành điểm sáng nhờ có cách làm riêng.

Sản lượng nuôi trồng, khai thác đều tăng

Theo Cục Thông kê, trong tháng 10/2023, Phú Yên không có diện tích thả nuôi các loại thủy sản. Lũy kế 10 tháng diện tích nuôi trồng thủy sản các loại ước tính 2.669 ha, tăng 0,4%. Trong đó, diện tích nuôi cá 232 ha, tăng 0,5%; diện tích nuôi tôm 2.170 ha (tôm sú 260 ha, giảm 0,2%; thẻ chân trắng 1.910 ha, tăng 0,4%); thủy sản khác 264 ha, tăng 0,2% so cùng kỳ năm trước. 

10 tháng, khai thác cá ngừ đại dương của tỉnh Phú yên đạt 2.937 tấn. Ảnh: Hoàng Trọng

Sản xuất giống tôm thẻ Post 15 trong tháng đạt 21 triệu con, tăng 5%, lũy kế 10 tháng đạt 871 triệu con, tăng 7,8% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do các doanh nghiệp sản xuất tôm giống đạt chất lượng xuất bán cho các hộ nuôi trồng trong và ngoài tỉnh. 

Sản lượng thủy sản tháng 10/2023 ước tính 5.994 tấn, tăng 11,3% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá 2.619 tấn, tăng 2,5%; tôm 3.185 tấn, tăng 20,4%; thủy sản khác 190 tấn, tăng 3,8%. Cụ thể: Sản lượng thủy sản khai thác 2.590 tấn, tăng 2,4%, trong đó: Cá các loại 2.429 tấn, tăng 2,4%; tôm 21 tấn, tăng 5%; thủy sản các loại 140 tấn, tăng 1,4% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản nuôi trồng 3.404 tấn, tăng 19,3%, trong đó: Cá 190 tấn, tăng 3,8%; tôm 3.164 tấn, tăng 20,5% do ảnh hưởng của lịch thời vụ nuôi trồng (tôm sú 14 tấn, tăng 6,1%; tôm thẻ chân trắng 3.000 tấn, tăng 21,3%; tôm hùm 150 tấn, tăng 7,1%); thủy sản nuôi trồng khác 50 tấn, tăng 11,1% so cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 10 tháng, sản lượng thủy sản ước tính 77.432 tấn, tăng 2,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá 56.212 tấn, tăng 1,7%; tôm 14.538 tấn, tăng 3,1%; thủy sản khác 6.682 tấn, tăng 8,7%. Cụ thể, sản lượng thủy sản khai thác 61.117 tấn, tăng 2,2%, trong đó: Cá các loại 54.678 tấn, tăng 1,4%; tôm 397 tấn, giảm 15%; thủy sản các loại 6.042 tấn, tăng 11,6%. Trong tổng sản lượng cá khai thác, cá ngừ đại dương 2.937 tấn, chiếm 5,4% và giảm 6,9% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản nuôi trồng 16.315 tấn, tăng 3,6%, trong đó: Cá 1.534 tấn, tăng 11,6%; tôm 14.141 tấn, tăng 3,7%; thủy sản các loại 640 tấn, giảm 12,3% so cùng kỳ năm trước. 

Điểm sáng chống khai thác IUU

Bên cạnh việc chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất thủy sản, tỉnh Phú Yên cũng chú trọng công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Hiện Phú Yên đã là một điểm sáng khi 5 năm nay không có tàu cá nào vi phạm khai thác thủy sản vùng biển nước ngoài. Cùng với đó, ý thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương và ngư dân ngày càng được nâng cao trong phòng, chống khai thác IUU nhờ cách làm riêng.

Hiện, dọc tuyến ven biển, Bộ đội Biên phòng Phú Yên phân công các cán bộ, chiến sĩ ở các trạm biên phòng theo dõi 160 chủ tàu khai thác vùng khơi nằm trong danh sách có nguy cơ cao. Đây chính là lực lượng nòng cốt đồng hành cùng ngư dân thực hiện có hiệu quả việc chống khai thác IUU.

Nhờ cách làm này, đến nay đã có gần 2.200 ngư dân Phú Yên ký cam kết không khai thác vùng biển nước khác. Nhận thức của ngư dân về chống IUU đã nâng lên. Với những trường hợp cố tình cắt tín hiệu giảm sát hành trình cương quyết xử phạt. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Phú Yên xử phạt 7 tàu cá vi phạm với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Toàn tỉnh Phú Yên hiện đã thành lập năm nghiệp đoàn nghề cá, một hợp tác xã công nghệ cao đánh bắt cá ngừ và 119 tổ đội khai thác trên biển với sự tham gia gần 1.000 tàu.

Bên cạnh siết chặt quản lý tàu cá, xử lý vi phạm, về lâu dài, việc khẩn trương thành lập kiểm ngư địa phương theo quy định tại Luật Thủy sản, điều động, luân chuyển để đảm bảo bố trí đủ nhân lực, kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý tàu cá, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, chuyển đổi nghề cho ngư dân sẽ góp phần xây dựng một nghề cá bền vững cho chính Việt Nam chứ không chỉ là mục tiêu gỡ thẻ vàng vào tháng 10 năm nay.

Anh Vũ

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!