Quảng Ninh: Sản xuất giống ốc nhảy da vàng

Chưa có đánh giá về bài viết

Nhằm đáp ứng nhu cầu nuôi ngày cao tăng của người dân huyện đảo Vân Đồn, vừa qua, Trung tâm KHKT&SX Giống thủy sản Quảng Ninh đã triển khai đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc nhảy da vàng ở Quảng Ninh”.

Đề tài kéo dài trong 2 năm (2014 – 2015), kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành thực hiện các bước: Nuôi vỗ ốc bố mẹ, sản xuất ốc giống phục vụ nghiên cứu; nghiên cứu, kiểm nghiệm và hoàn thiện công nghệ sản xuất giống, ương giống trong lồng lưới và nuôi thương phẩm trên bãi triều. Đồng thời, tập huấn cho cán bộ kỹ thuật và trại sản xuất giống trong tỉnh về quy trình ương, nuôi ốc nhảy da vàng…

Những tháng đầu năm nay, Trung tâm đã nhập 504 con ốc bố mẹ để tiến hành thí nghiệm bằng thức ăn công nghiệp và thức ăn tự nhiên. Song song với kiểm tra, nhân giống các loại tảo để chủ động nguồn thức ăn tự nhiên cho ốc bố mẹ, nhóm đã tiến hành kích thích ốc bố mẹ sinh sản bằng biện pháp nâng nhiệt cao hơn so với nhiệt độ nước nuôi là 3 – 50C. Sau một thời gian chăm sóc và theo dõi, ốc bố mẹ trong các lô thí nghiệm phát triển tốt và đồng đều; tỷ lệ sống cho ăn bằng thức ăn công nghiệp lẫn thức ăn tự nhiên đều đạt 99,6%. Ấu trùng phù du ương nuôi phát triển nhanh, dự kiến có khoảng 30 vạn ấu trùng chuẩn bị cho xuống đáy.

Để hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm, thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục nuôi vỗ ốc bố mẹ cho sinh sản theo các thí nghiệm để kiểm chứng kết quả đã có; thí nghiệm ương nuôi giống bằng thức ăn nhân tạo và trong lồng lưới; thí nghiệm nuôi thương phẩm ốc nhảy da vàng tại xã Bản Sen (Vân Đồn)…

Trần Vân

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!