T2, 06/07/2020 10:12

Quy định xử phạt vi phạm trong giao và cho thuê mặt nước biển NTTS

Chưa có đánh giá về bài viết

Hỏi: Theo quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao và cho thuê mặt nước biển trong nuôi trồng thủy sản (NTTS), mức độ xử phạt được quy định cụ thể như thế nào?

Trả lời: Tại Điều 16 và 17 Mục 3, Chương 2 Nghị định 31/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản được ghi rõ như sau:

Trường hợp vi phạm các quy định về giao mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng vượt quá hạn mức diện tích mặt nước biển được giao để NTTS.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Sử dụng mặt nước biển để NTTS mà không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển để NTTS hoặc không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; 

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kế hoạch bảo vệ môi trường theo cam kết;

c) Chuyển mục đích sử dụng mặt nước biển để NTTS đã được giao mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Nghị định này;

b) Buộc di chuyển vị trí lồng bè nuôi thủy sản, các phương tiện phân định gianh giới (nếu có) để trả lại diện tích mặt nước biển sử dụng vượt quá hạn mức đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này;

c) Buộc tháo dỡ lồng bè nuôi thủy sản, các phương tiện phân định gianh giới (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định này.

 

Làng nổi trên sông La Ngà, Đồng Nai – Ảnh: Huy Hùng


Trường hợp vi phạm các quy định về thuê mặt nước biển để NTTS:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện không đầy đủ kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

b) Sử dụng vượt quá hạn mức diện tích mặt nước biển được thuê để NTTS.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng mặt nước biển để NTTS mà không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển để NTTS hoặc không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; 

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kế hoạch bảo vệ môi trường theo cam kết;

c) Chuyển mục đích sử dụng mặt nước biển để NTTS đã được thuê mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 17 Nghị định này;

b) Buộc di chuyển lồng bè nuôi thủy sản, các phương tiện phân định gianh giới (nếu có) để trả lại diện tích mặt nước biển sử dụng vượt quá hạn mức đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị định này;

c) Buộc tháo dỡ lồng bè nuôi thủy sản, các phương tiện phân định gianh giới (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 Nghị định này.

Ban pháp luật - Bạn đọc

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!