T2, 06/07/2020 09:49

Sắp biến mất loài cá xấu nhất

Chưa có đánh giá về bài viết

(Thủy sản Việt Nam) – Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, cá Blobfish – một trong những loài cá gây ấn tượng và có thể nói là xấu xí nhất trên thế giới đang dứng trên bờ vực tuyệt chủng.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, cá Blobfish – một trong những loài cá gây ấn tượng và có thể nói là xấu xí nhất trên thế giới đang dứng trên bờ vực tuyệt chủng.

Blobfish khi không sống trong nước

Sinh vật kỳ lạ không giống như bất kỳ sinh vật nào khác này không có vảy rõ ràng, có một cái đầu, một cái mũi lớn, đôi mắt cách xa nhau, cơ thể lúc nào cũng phồng rộp lên và cái miệng trĩu nặng xuống. Đây có lẽ cũng chính là lý do mà nhiều người gọi Blobfish là  loài “cá buồn rầu”.

Blobfish thường sống ở độ sâu cùng với những sinh vật như cua bể, tôm hùm… Chính vì vậy, nhiều tàu cá thường bắt nhầm Blobfish. Giáo sư Callum Roberts, một chuyên gia hàng hải cho biết: Blobfish rất dễ bị tổn thương khi mắc lưới và chỉ sống trong một khu vực giới hạn. Chúng là những sinh vật khá chậm chạp vì vậy rất dễ dàng sa lưới. Những đội tàu đánh bắt ở Australia và New Zealand (những nước có nhiều tàu thuyền đánh bắt cá nhất trên thế giới) hoạt động ngày càng tích cực đang đe dọa sự tuyệt chủng của loài cá này.

Cá Blobfish đen

>> Blobfish (Psychrolutes marcidus) thuöåc hoå Psychrolutidae, daâi túái hún 30cm, söëng úã vuâng nûúác sêu khoaãng 800m búâ biïín Australia vaâ Tasmania, vò vêåy ñt khi ngûúâi ta bùæt gùåp loaâi caá naây.

Đậu Đậu

                Theo Pravda

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!