Tạp chí Thủy sản Việt Nam được cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN

Chưa có đánh giá về bài viết

Tạp chí Thủy sản Việt Nam được thành lập theo Giấy phép hoạt động Báo chí số 802/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, là cơ quan báo chí thuộc Hội nghề cá Việt Nam.

Với chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mọi mặt hoạt động của Hội Nghề cá Việt Nam, ngành thủy sản Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; Nuôi trồng, khai thác, sản xuất, chế biến tiêu thụ, dịch vụ hậu cần nghề cá. Chuyển tải thông tin về khoa học và công nghệ đến với bà nông, ngư dân, doanh nghiệp.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký Mã số chuẩn quốc tế (ISSN – International Standard Serial Number) về việc xuất bản các ấn phẩm của Tạp chí Thủy sản Việt Nam, ngày 2/10/2013, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã đồng ý cấp ISSN cho xuất bản phẩm nhiều kỳ với mã số ISSN 0866-8043. Việc cấp ISSN này nhằm đảm bảo quyền lợi của tổ chức, cá nhân liên quan đến xuất bản phẩm trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế. Các xuất bản phẩm nói trên khi được cấp ISSN có thể coi là đã có “thẻ căn cước” trong “làng” thông tin toàn cầu. Đồng thời, tạo thuận lợi cho Tạp chí Thủy sản Việt Nam có thể tiếp cận thông tin, phản ánh kịp thời, đầy đủ các đề tài, dự án, chương trình về khoa học công nghệ, cung cấp thông tin toàn diện, bao quát hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đông đảo độc giả trong và ngoài nước.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!