Tham vấn Dự thảo Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 27/6/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo tham vấn về “Dự thảo kế hoạch báo cáo rà soát đề án tái cơ cấu lĩnh vực thủy sản và kế hoạch cơ cấu lại lĩnh vực thủy sản đến năm 2020”.

Hội thảo tham vấn về Dự thảo kế hoạch báo cáo rà soát đề án tái cơ cấu lĩnh vực thủy sản và kế hoạch cơ cấu lại lĩnh vực thủy sản đến năm 2020 diễn ra tại Hà Nội

Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy sản. Ông Trần Đình Luân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản và ông Vũ Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tham dự và chủ trì.

Theo Quyết định số 2760/QĐ-BNN-TCTS, ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Để cụ thể hóa các hành động thực hiện tái cơ cấu ngành theo mục tiêu trên, Tổng cục Thủy sản đã hỗ trợ nhóm chuyên gia tư vấn xây dựng “Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản”.

Bản dự thảo kế hoạch đã khái quát về thực trạng, tiềm năng ngành thủy sản; đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với ngành trong giai đoạn tới; đồng thời đưa ra các hành động cụ thể nhằm đạt các mục tiêu về nâng cao giá trị gia tăng chuỗi sản phẩm chủ lực. Trong đó tập trung vào 3 đối tượng chính, đối với nuôi trồng là tôm, cá tra; đối với khai thác là cá ngừ.

Bản dự thảo cũng đặt mục tiêu phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường. Xây dựng ngành thủy sản theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường, phát huy cao lợi thế kinh tế biển của đất nước. Theo dự thảo, mục tiêu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất thủy sản đạt trên 6%/năm, giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Đến năm 2025, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2012 – 2025 đạt 4 – 4,5%/năm; giá trị xuất khẩu trên 14 tỷ USD. Đến năm 2030, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2026 – 2030 đạt 3,5 – 4%/năm; giá trị xuất khẩu trên 18 tỷ USD.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến nuôi trồng, khai thác, chế biến, thương mại, thị trường. Trong đó nhấn mạnh việc dự thảo cần cụ thể hóa hơn nữa các hành động nhằm vào nội dung đề án và các mục tiêu, đưa ra lộ trình để thực hiện tái cơ cấu, phân rõ vai trò của các cơ quan quản lý, địa phương cũng như các tổ chức hội, hiệp hội và cộng đồng.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Đình Luân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho rằng, trong dự thảo chưa đề cập đến vấn đề đẩy mạnh hợp tác công tư. Liệu có nên bổ sung vấn đề này hay không vì đây là cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư. Phó Tổng cục trưởng Trần Đình Luân cũng cho rằng, nhóm tư vấn cần tiếp tục rà soát, lấy ý kiến của các bên liên quan để dự thảo Đề án sớm hoàn thiện. 

Nam Hồng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!