Thiết bị đánh bắt hải sản xa bờ sẽ được miễn thuế nhập khẩu

Chưa có đánh giá về bài viết

Để nâng cao đời sống cư dân của các hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn, dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK đã bổ sung quy định về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu cho hải đảo có điều kiện kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng đặc biệt khó khăn; đồng thời miễn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng phục vụ cho hoạt động đánh bắt hải sản xa bờ.

Dự thảo Luật bổ sung quy định miễn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng phục vụ cho hoạt động đánh bắt hải sản xa bờ – Ảnh: M.Hùng

Theo phân tích của ban soạn thảo, Luật thuế XK, thuế NK hiện hành đã quy định miễn thuế hàng hóa NK tạo tài sản cố định và miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất trong thời hạn 5 năm đối với địa bàn đặc biệt khó khăn. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 cũng đã quy định hải đảo thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Để được miễn thuế NK theo các quy định trên, hàng hóa phải được nhập khẩu để thực hiện dự án ưu đãi đầu tư.

Trên thực tế, có trường hợp NK hàng hóa để phục vụ cho biển đảo (đối tượng cần được hưởng ưu đãi), nhưng do không thuộc dự án đầu tư cụ thể nào nên không được miễn thuế NK. Việc chưa quy định miễn thuế đối với các trường hợp này là chưa góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống cư dân của các hải đảo có điều kiện kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng đặc biệt khó khăn.

Tương tự, Luật thuế XK, thuế NK hiện hành cũng đã quy định miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 cũng có quy định khai thác, nuôi trồng chế biến thủy hải sản thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Trên thực tế, một số trường hợp cần nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng phục vụ cho đánh bắt thủy hải sản xa bờ, nhưng do không thuộc một dự án ưu đãi đầu tư cụ thể nào nên không được miễn thuế NK.

Để khắc phục các vướng mắc trên trong trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền về biển đảo, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường biển đảo, nâng cao đời sống cư dân của các hải đảo có điều kiện kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng đặc biệt khó khăn, khuyến khích hoạt động khai thác thủy hải sản xa bờ, giảm chi phí mua sắm máy móc dụng cụ chuyên dùng cho hoạt động khai thác thủy hải sản… dự thảo Luật đã bổ sung quy định về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu cho hải đảo có điều kiện kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng đặc biệt khó khăn theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; và miễn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng phục vụ cho hoạt động đánh bắt hải sản xa bờ.

T. Trang

Báo Hải Quan Online

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!