T2, 06/07/2020 10:25

Thủ tục nhập khẩu sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản để khảo nghiệm và nghiên cứu

Chưa có đánh giá về bài viết

Anh Phan Công Dũng ở quận Bình Thủy (Tp Cần Thơ) hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi muốn nhập các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường thủy sản để khảo nghiệm và nghiên cứu. Xin cho biết hồ sơ thủ tục như thế nào?

A. Thủ tục nhập khẩu sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường để khảo nghiệm bao gồm:

1. Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị nhập khẩu theo mẫu số 01/TS ban hành kèm theo Thông tư số 88/2011/TT-BBBPTNT ngày 28/12/2011;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp;

– Bản tóm tắt đặc tính, hiệu lực, độ an toàn của sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản theo mẫu số 04/TS ban hành kèm theo Thông tư số 88/2011/TT-BBBPTNT;

– Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm của nhà sản xuất và của cơ quan thẩm quyền nước sản xuất hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập cấp;

– Đề cương khảo nghiệm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản của cơ sở khảo nghiệm được Bộ NN&PTNT công nhận theo mẫu số 05/TS ban hành theo Thông tư số 88/2011/TT-BBBPTNT;

– Biên bản kiểm tra điều kiện cơ sở thực hiện khảo nghiệm của có quan có thẩm quyền kết luận đạt yêu cầu theo quy định hiện hành.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

Khảo nghiệm và nghiên cứu sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi thủy sản cần thủ tục hợp lý – Ảnh: Thanh Ngân 

2. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Tổng cục Thủy sản.

Bước 2: Kiểm tra nội dung hồ sơ: 3 ngày làm việc

 + Tiếp nhận hồ sơ và xem xét, hướng dẫn ngay Thương nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong trường hợp Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp.

+ Thông báo bằng văn bản cho đơn vị lý do trường hợp không đồng ý cho nhập khẩu khảo nghiệm.

+ Đối với hồ sơ đạt yêu cầu, Tổng cục Thủy sản có văn bản đồng ý cho nhập khẩu khảo nghiệm.

 

3. Cách thức giải quyết

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ theo một trong hai cách sau:

Trực tiếp: tại bộ phận “một cửa” Văn phòng Tổng cục Thủy sản hoặc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định Nuôi trồng Thủy sản.

Liên hệ trực tiếp:

Nguyễn Thị Minh

Địa chỉ cơ quan: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 043.724.5370.

Fax: 043.724.5120

Email: minh311us@yahoo.com

 

B. Thủ tục nhập khẩu sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản để nghiên cứu

Qua đường bưu điện

1. Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm

– Đơn đề nghị nhập nhập khẩu hàng hóa chuyên ngành thủy sản theo mẫu số 01/TS ban hành kèm theo Thông tư số 88/2011/TT-BBBPTNT ngày 28/12/2011;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp;

– Bản tóm tắt đặc tính, hiệu lực, độ an toàn của sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản theo mẫu số 04/TS ban hành kèm theo thông tư số 88/2011/TT-BBBPTNT;

– Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm của nhà sản xuất và của cơ quan thẩm quyền nước sản xuất hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập cấp;

– Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan nghiên cứu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

2. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Tổng cục Thủy sản.

Bước 2: Kiểm tra nội dung hồ sơ: 3 ngày làm việc

+ Tiếp nhận hồ sơ và xem xét, hướng dẫn ngay Thương nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chương đúng quy định trong trường hợp Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp.

+ Thông báo bằng văn bản cho đơn vị lý do trường hợp không đồng ý cho nhập khẩu khảo nghiệm.

+ Đối với hồ sơ đạt yêu cầu, Tổng cục Thủy sản có văn bản đồng ý cho nhập khẩu khảo nghiệm.

Ban pháp luật - Bạn đọc

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!