Thị trường

Giá cá tra trong tuần (ngày 10 – 17/7/2015)

Giá cá tra tại Đồng Tháp trong tuần (ngày 10 – 17/7/2015)

 • 4 tháng trước
 • Thị trường
 • 0

Giá tôm nguyên liệu trong tuần (Ngày 9 – 15/7/2015)

Giá tôm nguyên liệu tại Cà Mau trong tuần (Ngày 9 – 15/7/2015)

 • 4 tháng trước
 • Thị trường
 • 0

Giá tôm nguyên liệu ngày 13/7/2015

Giá tôm nguyên liệu tại Sóc Trăng ngày 13/7/2015

 • 4 tháng trước
 • Thị trường
 • 0

Giá thủy sản ngày 6 – 12/7/2015

Giá thủy sản tại Bến Tre ngày 6 – 12/7/2015

 • 4 tháng trước
 • Thị trường
 • 0

Giá tôm nguyên liệu ngày 7/7/2015

Giá tôm nguyên liệu tại Sóc Trăng ngày 7/7/2015

 • 4 tháng trước
 • Thị trường
 • 0

Giá tôm nguyên liệu trong tuần (Ngày 4 – 8/7/2015)

Giá tôm nguyên liệu trong tuần tại Cà Mau (Ngày 4 – 8/7/2015)

 • 4 tháng trước
 • Thị trường
 • 0

Giá tôm nguyên liệu tại Bến Tre ngày 29/6 – 5/7/2015

Giá tôm nguyên liệu và thủy sản khác tại Bến Tre ngày 29/6 – 5/7/2015

 • 4 tháng trước
 • Thị trường
 • 0

Giá mực nguyên liệu tại Khánh Hòa

Giá mực nguyên liệu tại Khánh Hòa đến 1/7/2015

 • 4 tháng trước
 • Thị trường
 • 0

Giá thủy sản tại Đà Nẵng ngày 1/7/2015

Giá thủy sản tại Đà Nẵng ngày 1/7/2015

 • 4 tháng trước
 • Thị trường
 • 0

Giá tôm nguyên liệu ngày 29/6/2015

Giá tôm nguyên liệu tại Sóc Trăng ngày 29/6/2015

 • 4 tháng trước
 • Thị trường
 • 0
LIÊN HỆ
Back to top
error: Content is protected !!