Tiếp tục ưu tiên hỗ trợ ngư dân

Chưa có đánh giá về bài viết

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn các địa phương xây dựng dự toán ngân sách năm 2015, trong đó, nhấn mạnh ưu tiên ngư dân bám biển.

Ảnh minh họa: Xuân Trường

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sẽ tác động đến kinh tế và ngân sách nhà nước năm 2015, trong khi nhu cầu đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội… rất lớn, việc cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 tiếp tục khó khăn. Do đó, các Bộ, ngành, địa phương triệt để tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị; hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công…

Thông tư cũng nêu rõ tuy nguồn lực còn khó khăn và hạn chế nhưng ngân sách Nhà nước sẽ ưu tiên bố trí chi đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ ngư dân bám biển; tăng chi quốc phòng, an ninh đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự xã hội trong tình hình mới. Cụ thể, trong xây dựng dự toán cân đối chi ngân sách Nhà nước năm 2015, cần ưu tiên dành nguồn lực cho các hoạt động quan trọng triển khai Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển biển đảo, hỗ trợ ngư dân bám biển khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản; bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phân nhóm các nhiệm vụ chi để chủ động điều hành, cắt giảm trong từng trường hợp cần thiết.

Kim Phượng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!