Tổng cục Thuế quy định rõ thời gian gia hạn thuế

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp một số loại thuế trong năm 2024, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có công điện về triển khai thực hiện Nghị định này.

Ngày 17/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 64 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 17/6 đến hết ngày 31/12/2024. 

Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Thuế, quy định tại Nghị định số 64 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Trong đó, thời gian gia hạn thực hiện như sau: Gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 5 năm 2024, tháng 6 năm 2024 và quý II năm 2024; Gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2024, gia hạn 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2024, gia hạn 2 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 9 năm 2024 và quý III năm 2024. 

Gia hạn 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân năm 2024 chậm nhất là ngày 30/12/2024. 

Gia hạn 2 tháng kể từ ngày 31/10/2024 đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 (số phải nộp kỳ thứ hai năm 2024).

Trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp (nếu có) đối với các hồ sơ thuế thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại Nghị định này thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh, không tính tiền chậm nộp.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu Cục Thuế tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện Nghị định 64 của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!