Tôm giống Bình Thuận được đánh giá tốt

Chưa có đánh giá về bài viết

Năm 2012, toàn tỉnh Bình Thuận đã sản xuất được 14 tỷ con tôm giống đạt 140% kế hoạch năm và tăng 16,7% so với năm 2011, chủ yếu là trên địa bàn huyện Tuy Phong. Tôm giống Bình Thuận được thị trường miền Trung và Nam bộ đánh giá chất lượng tốt.

Trong 14 tỷ con tôm giống sản xuất được trong năm qua, trong đó sản lượng tôm sú là 1,8 tỷ, tôm thẻ chân trắng là 12,2 tỷ. Sản lượng tôm giống tăng chủ yếu là tăng sản lượng giống tôm thẻ do nhiều cơ sở có quy mô lớn chuyển đổi từ sản xuất giống tôm sú sang sản xuất và ương nuôi tôm thẻ; đồng thời thời gian cho một chu trình sản xuất, ương giống tôm thẻ ngắn hơn, các cơ sở sản xuất được nhiều đợt hơn so với tôm sú, vì vậy đã tạo ra sản lượng nhiều hơn. Trong năm 2012, nhằm theo dõi chặt chẽ chất lượng tôm thẻ chân trắng, Phòng Quản lý nuôi trồng – Chi cục Thủy sản Bình Thuận luôn tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hàng tuần cử cán bộ đến từng cơ sở ương nuôi giống tôm thẻ để ghi lại nhật ký sản xuất của từng trại, từng giai đoạn, giám sát nguồn gốc tôm bố mẹ, nguồn gốc nauplius, kiểm dịch tôm giống xuất trại theo từng lô hàng nhằm đảm bảo các lô tôm xuất ra thị trường đúng kích cỡ, chất lượng tốt. Nhìn chung, năm 2012, tuy sản lượng giống tăng so với năm 2011 nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh tôm giống của các cơ sở gặp không ít khó khăn do dịch bệnh trên tôm thương phẩm xảy ra ở hầu hết cả nước, nhiều cơ sở bán giống rất khó khăn, bán nợ, giá tôm giống thấp trong khi giá các mặt hàng đầu vào tăng cao như: tôm bố mẹ, thức ăn, chi phí nhân công… nên trong năm các cơ sở sản xuất cầm chừng.

 

Sản xuất tôm giống Ảnh: N.Lân

Đối với công tác giám sát tôm bố mẹ nhập khẩu, mặc dù việc giám sát cách ly kiểm dịch tôm bố mẹ nhập khẩu hiện nay do Cơ quan Thú y vùng VI thực hiện nhưng Chi cục Thủy sản Bình Thuận vẫn tổ chức theo dõi, giám sát chất lượng các lô tôm bố mẹ nhập khẩu. Trong năm, các cơ sở đã nhập 50 lô tôm thẻ chân trắng bố mẹ với số lượng 48.698 con. Số tôm bố mẹ này được nhập từ các nước Thái Lan, Singapore, Mỹ. Theo kết quả giám sát của Cơ quan Thú y vùng VI, các lô tôm này đảm bảo chất lượng đã được Cơ quan Thú y vùng VI cho phép đưa vào sản xuất.

Đông Bình

Báo Bình Thuận

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!