Trà Vinh: Ban hành tiêu chí đặc thù đóng mới, cải hoán tàu cá

Chưa có đánh giá về bài viết

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tàu cá đóng mới phải trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên và hoạt động đánh bắt các nghề có tính chọn lọc, không gây tổn hại đến nguồn lợi thủy sản như: lưới rê, lưới vây, câu (cá, mực…), chụp mực; tàu cá thuê, mua ngoài tỉnh phải trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên.

Tàu cá đóng mới của ngư dân Trà Vinh

Đối với các tàu cá đã được đăng ký và đang hoạt động, tổ chức, cá nhân cải hoán tàu cá phải đảm bảo các tiêu chí như: Tàu cá cải hoán thay đổi kích thước cơ bản, thay đổi tổng công suất máy chính phải đảm bảo lớn hơn kích thước cơ bản, tổng công suất máy chính hiện có của tàu và đảm bảo trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản; tàu cá cải hoán chuyển sang hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản, tàu cá hoạt động đánh bắt nguồn lợi thủy sản cải hoán chuyển đổi nghề phải đảm bảo trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản. Đối với tàu cá hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản: Tàu cá đóng mới, thuê, mua ngoài tỉnh phải trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, phải có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên.

Đối với các tàu cá đã được đăng ký và đang hoạt động, tổ chức, cá nhân cải hoán tàu cá phải đảm bảo các tiêu chí, như:Tàu cá cải hoán thay đổi kích thước cơ bản, thay đổi tổng công suất máy chính phải đảm bảo lớn hơn kích thước cơ bản, tổng công suất máy chính hiện có của tàu và đảm bảo trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản; tàu cá cải hoán chuyển sang hoạt động đánh bắt nguồn lợi thủy sản phải đảm bảo trong hạn ngạch số lượng Giấy phép khai thác thủy sản. Đồng thời, quy định đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa đối với tàu cá đóng mới, thuê, mua ngoài tỉnh: Có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét; không thuộc các nghề cấm hoạt động trong nội địa theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với tàu cá cải hoán, các tàu cá đã đăng ký và đang hoạt động chỉ được phép cải hoán trong phạm vi nhóm tàu và nhóm nghề được phép hoạt động trong nội địa.

Thanh Tuyền

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!