Vướng mắc kiểm dịch sản phẩm thủy sản do thiếu danh mục chi tiết

Chưa có đánh giá về bài viết

Để tránh những vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục của cơ quan Hải quan và DN, Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) đang đề nghị Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cần khẩn trương rà soát, ban hành danh mục chi tiết, cụ thể kèm mã số HS hàng hóa phải kiểm dịch thủy sản.

Thực tế, trong quá trình thực hiện công tác thông quan hàng hóa NK phải kiểm dịch thủy sản, cơ quan Hải quan đã gặp một số vướng mắc, do văn bản về quản lý chuyên ngành thiếu. Cụ thể như trường hợp Công ty CP hóa chất Á Châu (Công ty Á Châu) đăng ký mở tờ khai hải quan NK mặt hàng “MEG-3 (TM) ‘15’ N-3 Emulsion LV- Hỗn hợp vi lượng-Nguyên liệu thực phẩm (10lits/Pail)”. Căn cứ kết quả phân tích phân loại hàng hóa XNK của cơ quan Hải quan thì mặt hàng trên thành phần chính có dầu cá ~25% và được phân vào mã số HS 2106.90.91.

Công chức Hải quan Hải Phòng kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu – Ảnh: T.Bình.

Theo quy định tại Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT và Thông tư 32/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặt hàng “bột cá, dầu cá, mỡ cá, bột tôm, bột sò và các sản phẩm từ thủy sản khác dùng làm nguyên liệu” thuộc danh mục phải kiểm dịch thủy sản.

Tuy nhiên, hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa ban hành chi tiết tên hàng kèm mã số HS đối với danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản phải kiểm dịch tại Thông tư 32/2012/TT-BNNPTNT; việc này gây khó khăn cho cơ quan Hải quan và DN trong quá trình thực hiện thủ tục khi xác định mặt hàng trên có thuộc diện phải kiểm dịch thủy sản hay không.

Đối với trường hợp của Công ty Á Châu, cơ quan kiểm dịch tại nước XK không yêu cầu phải kiểm dịch hàng hóa khi XK, do vậy DN không thể thực hiện thủ tục kiểm dịch tại Việt Nam.

Để giải quyết trường hợp này, Cục Giám sát quản lý về hải quan cho rằng, (Cục Thú y) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có hướng dẫn cụ thể, trường hợp hàng hóa không thuộc diện kiểm dịch thủy sản thì có  thông báo để cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục thông quan cho DN.

Về lâu dài, để không phát sinh những vướng mắc tương tự, Cục Thú y cần sớm ban hành danh mục chi tiết, cụ thể kèm mã số HS hàng hóa phải kiểm dịch thủy sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 2026/QĐ-TTg phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK.

Trong đó yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục chi tiết và kèm bảng mã HS hàng hóa thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch. Thời hạn yêu cầu phải ban hành danh mục này là quý IV năm 2015… nay đã sang quý II năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn chưa ban hành.

N. Linh

Báo Hải Quan Online

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!