Thứ 3, 27/11/2018 15:10:50 GMT+7

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết tam nông

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Sáng nay, 27/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là tam nông). Hội nghị nhằm tổng kết những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại cần tháo gỡ và định hướng phát triển cho giai đoạn 2030 - 2045.


Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết, sau khi Nghị quyết được ban hành ngày 5/8/2008, Chính phủ đã có 3 chương trình hành động gồm mục tiêu quốc gia, 9 đề án quy hoạch và 36 đề án chuyên ngành. Đây có thể coi là “hội nghị Diên Hồng” về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kết quả sau 10 năm triển khai Nghị quyết tam nông, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của toàn ngành nông, lâm, thủy sản đạt 2,66%/năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt 3,9%/năm. Năng suất lao động trong nông nghiệp tăng nhanh hơn, năm 2017 đạt 6,48%/năm. Thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn tăng 3,49 lần, từ 9,15 triệu đồng năm 2008 lên 32 triệu đồng năm 2017.


Mục tiêu hướng đến là xây dựng nền nông nghiệp hiện đại có khả năng cạnh tranh cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, sạch, có chất lượng và giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững; kinh tế nông thôn phát triển đa dạng; nông thôn phồn thịnh và văn minh; cải thiện nhanh hơn đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn làm cơ sở thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. Theo đó, nhiều nhiệm vụ, giải pháp được đề ra, trong đó với lĩnh vực nông nghiệp, sẽ đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu, phát triển theo hướng hiện đại, phát huy lợi thế so sánh, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và bền vững. Về thủy sản, tập trung đẩy mạnh phát triển nuôi trồng cả trên biển và mặt nước nội địa theo hướng công nghiệp, quảng canh cải tiến, sinh thái; nâng cao hiệu quả khai thác hải sản xa bờ, phát triển đánh bắt đại dương. Kiểm soát cường độ khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở mức phù hợp, bền vững, nhất là ở các vùng biển gần bờ và các vùng nước nội địa; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi...


Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Kinh tế Trung ương, Bộ NN&PTNT và các bộ, ngành liên quan cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tổng kết, đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp và nông thôn, nhất là thể chế pháp luật về đất đai, về sản xuất hàng hóa lớn, liên kết sản xuất kinh doanh, chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển mô hình sản xuất hiện đại, thông minh, chính sách tín dụng, công tác quy hoạch, dự báo thị trường, bảo đảm sản xuất, tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu nhập ổn định cho người nông dân.

Linh Chi
Email
Họ tên
Nội dung

Sinh ra trên đất Việt, đạt chuẩn mực quốc tế

Thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta. Ngành khởi đầu là các mô hình nuôi trồng nhỏ lẻ, nay tăng trưởng mạnh mẽ, bên cạnh việc tận dụng các yếu tố ưu đãi từ tự nhiên, ngành cũng liên tục cập nhật và áp dụng các công nghệ mới để tăng hiệu suất nuôi trồng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước. Có thể tự hào khẳng định quá trình “Sinh Ra Trên Đất Việt, Đạt Chuẩn Mực Quốc Tế” vì những đóng góp đáng kể của ngành thủy sản Việt Nam trong quá trình hội nhập.


Top