T6, 20/10/2023 08:22

Bình Phước: Sản xuất thủy sản chưa hiệu quả

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bình Phước có diện tích nuôi trồng thủy sản nhỏ, manh mún, nuôi trong ao, hồ và số ít nuôi cá lồng bè; phần lớn diện tích nuôi để tiêu dùng nên năng suất và hiệu quả không cao.

Bình Phước có nhiều tiềm năng mặt nước nuôi trồng thủy sản, gồm các sông lớn chảy qua (sông Sài Gòn, Đồng Nai và Sông Bé) cùng hệ thống kênh mương, lòng suối. Ngoài ra, tỉnh còn có 3 hồ thủy điện là Thác Mơ, Cần Đơn và Srok Phu Miêng cùng 60 hồ chứa của các công trình thủy điện, thủy lợi lớn nhỏ. Nhờ lợi thế này, Bình Phước hiện có 28.300 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên, việc phát triển ngành thủy sản ở địa phương này còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng.

Trại giống Thủy sản Bình Phước chuẩn bị cung ứng giống cho người dân địa phương. Ảnh: Trần Trung

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước, hiện trên toàn tỉnh có khoảng 70 hộ nuôi lồng bè trên các hồ chứa với tổng số lồng nuôi khoảng 150 lồng. Trong đó, tập trung chủ yếu trên hồ Thác Mơ, Cần Đơn, với khoảng 50 hộ, đối tượng nuôi là cá lăng, lóc, rô phi với khoảng hơn 120 lồng. Nhìn chung, hoạt động nuôi lồng bè là ngành nghề chủ yếu của người nuôi nhưng năng suất, hiệu quả nuôi còn hạn chế.

Tỉnh cũng đã xây dựng 16 mô hình tổ nghề cá cộng đồng với gần 1.000 thành viên tham gia. Hoạt động bước đầu đã đạt được một số hiệu quả đáng khích lệ, nhất là tại các hồ chứa nhỏ.

Bình Phước hiện có 16 cơ sở sản xuất và kinh doanh giống thủy sản, trong đó, có 1 trại giống cây trồng, vật nuôi (trực thuộc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Bình Phước), 15 cơ sở kinh doanh giống thủy sản, hàng năm cung cấp cho thị trường khoảng 6 triệu con giống các loại.

Theo Cục Thống kê Bình Phước, tháng 9 tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Toàn tỉnh hiện có 1.198 ha nuôi trồng thủy sản, đến nay hầu hết diện tích đã được xuống giống. Sản lượng thủy sản tháng 9/2023 đạt 1.654 tấn (nuôi trồng 1.410 tấn và khai thác 244 tấn).

Để phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2377/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, chương trình nhằm bảo vệ, duy trì và phát triển nguồn lợi thủy sản hồ chứa bền vững; khai thác, phát triển nuôi trồng thủy sản ao, hồ; hình thành các chuỗi khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản nước ngọt, đáp ứng nhu cầu thủy sản cho tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Chương trình đặt ra mục tiêu cho cả 2 giai đoạn 2021 – 2025 và 2026 – 2030 là giá trị sản xuất lĩnh vực thủy sản bình quân hàng năm tăng 1 – 2%. Đến năm 2025, sản lượng thủy sản đạt 4.900 tấn, bao gồm cả nuôi trồng và khai thác; diện tích nuôi trồng 1.650 ha; thủy sản lồng bè 220 lồng. Đến năm 2030, sản lượng thủy sản 5.200 tấn, bao gồm nuôi trồng và khai thác; diện tích nuôi 1.750 ha; lồng bè 220 lồng.

Vũ Mưa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!