Bộ NN&PTNT: Quảng Nam cần thực hiện biện pháp mạnh chống khai thác IUU

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Sau gần 6 năm triển khai và qua 3 lần kiểm tra, Quảng Nam vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU, Bộ NN&PTNT đã yêu cầu tỉnh khẩn trương thực hiện các biện pháp mạnh.

Hạn chế chậm khắc phục

Ngày 26/9/2023, Bộ NN&PTNT ban hành Văn bản số 6869/BNN-KN gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4.

Theo Bộ NN&PTNT, tính đến nay, việc đăng ký tàu cá của tỉnh mới đạt 57%, cấp Giấy phép khai thác thủy sản mới đạt 81,5%; hiện tàu cá còn hạng đăng kiểm mới đạt 20%; Lắp đặt thiết bị VMS đạt gần 100% (hiện còn 1 tàu chưa lắp); tuy nhiên mất kết nối VMS diễn ra thường xuyên, số lượng lớn (70% trường hợp mất kết nối trong bờ, cần phải được theo dõi, giám sát đảm bảo tàu cá không hoạt động).

Bộ NN&PTNT yêu cầu tỉnh Quảng Nam giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác tại địa phương. Ảnh: Báo Quảng Nam.

Cùng đó, hiện mới kiểm soát được khoảng 15% tàu cá ra vào cảng, sản lượng thủy sản khai thác được kiểm soát bốc dỡ qua cảng mới đạt khoảng 5% so với tổng sản lượng của toàn tỉnh. Việc kiểm tra, đối chiếu Nhật ký khai thác với dữ liệu VMS chưa được thực hiện dẫn đến nhiều trường hợp vi phạm quy định về Nhật ký khai thác nhưng chưa có trường hợp nào bị xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra thực tế tại cảng cá cho thấy chất lượng Nhật ký khai thác chưa đảm bảo, thông tin Nhật ký thu mua, chuyển tải không đảm bảo truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác được thu mua từ tàu khai thác; Sổ sách ghi chép thông tin tàu cá thông báo ra vào cảng, biên bản kiểm tra, giám sát tàu cá chưa khớp số liệu; Công tác xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác thực hiện chưa đảm bảo theo quy định; Lưu trữ hồ sơ, sổ sách bằng bản giấy và trên phần mềm điện tử thiếu khoa học dẫn đến truy xuất phục vụ cho công tác kiểm tra không kịp thời, chưa cung cấp được số liệu theo yêu cầu.

Giải pháp cấp bách

Để chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 với quyết tâm đến tháng 10/2023 gỡ cảnh báo “thẻ vàng” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Bộ NN&PTNT đề nghị tỉnh Quảng Nam tập trung tối đa nguồn lực khắc phục các tồn tại, hạn chế hiện nay; thực hiện nghiêm túc, hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; gắn trách nhiệm người đứng đầu các cấp với kết quả thực hiện, nghiêm túc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng, cấp giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Thực hiện nghiêm túc, hoàn thành công tác quản lý tàu cá theo quy định (đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác, cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, lắp đặt thiết bị VMS, cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia); đảm bảo tàu cá cập cảng chỉ định, giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác tại địa phương.

Chỉ đạo các lực lượng thực thi pháp luật tại địa phương, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm công vụ trong theo dõi, kiểm tra, xác minh, xử lý 100% các hành vi khai thác IUU theo quy định của pháp luật.

Lập danh sách, theo dõi toàn bộ tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU; kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại các đồn/trạm biên phòng, xử lý 100% các tàu cá không đủ điều kiện xuất, nhập bến vào cảng cá bốc dỡ thủy sản khai thác; đặc biệt kiên quyết không để tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện, đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá, tăng cường nguồn lực cho lực lượng kiểm ngư địa phương bảo đảm đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các vùng biển được phân cấp.

>> Bộ NN&PTNT đề nghị tỉnh Quảng Nam bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu.

Phan Thảo

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!