Cà Mau: Hơn 158.000 ha thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản do thiên tai

Chưa có đánh giá về bài viết

Theo thống kê mới nhất, tỉnh Cà Mau có hơn 158.000 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2016; trong đó diện tích đủ điều kiện hỗ trợ hơn 24.380 ha, tổng số tiền đề nghị hỗ trợ hơn 62 tỷ đồng.

Do diện tích thủy sản bị thiệt hại trên toàn tỉnh rất lớn, nên Sở NN&PTNT chỉ chọn những địa phương có báo cáo diện tích bị thiệt hại đủ điều kiện hỗ trợ để tập trung thẩm định chặt chẽ, đúng quy định; những đối tượng còn lại các địa phương nắm tình hình để phục vụ cho chỉ đạo sản xuất.

Qua tổ chức thẩm định tại các huyện: Năm Căn, Cái Nước, Trần Văn Thời, Phú Tân và Ngọc Hiển, Sở NN&PTNT xét thấy 4 huyện: Trần Văn Thời, Năm Căn, Ngọc Hiển và Phú Tân diện tích đề nghị không đủ điều kiện được hỗ trợ, đã thống nhất với địa phương bằng biên bản thẩm định. Riêng huyện Cái Nước có 7 xã, thị trấn với diện tích hơn 14.700 ha, hơn 13.500 hộ; tuy trong danh sách có kê khai sản xuất ban đầu, kê khai thiệt hại và các bảng tổng hợp báo cáo, nhưng các hồ sơ này thủ tục không rõ ràng nên tiếp tục rà soát, kiểm tra, thẩm định lại đảm bảo tính chính xác, đúng quy định./.

Tuyết Anh

Đài PT - TH Cà Mau

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!