T5, 07/09/2023 10:09

Cà Mau: Ổn định nuôi đối tượng thủy sản chủ lực

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Đây là một trong các nội dung được sở, ngành, địa phương Cà Mau tiếp tục tăng cường chỉ đạo trong nuôi trồng thủy sản những tháng cuối năm 2023 nhằm nâng cao hiệu quả.

Theo ngành nông nghiệp Cà Mau, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 8/2023 ước đạt 51.240 tấn, tăng 1,86% so cùng kỳ; trong đó, tôm đạt 19.685 tấn, tăng 8,58% so cùng kỳ. Lũy kế tổng sản lượng thủy sản 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt 424.779 tấn, tăng 3,90% so cùng kỳ; trong đó, tôm đạt 164.887 tấn, tăng 6,41% so cùng kỳ.

Cụ thể, sản lượng khai thác thủy sản tháng 8/2023 ước đạt 19.240 tấn, tăng 2,31% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 156.155 tấn, tăng 1,07% so cùng kỳ.

Bên cạnh tôm sú, tôm thẻ chân trắng thì tôm càng xanh cũng là thế mạnh của Cà Mau. Ảnh: Duy Khánh

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 8/2023 ước đạt 32.000 tấn, tăng 1,59% so cùng kỳ; trong đó, tôm đạt 19.000 tấn, tăng 8,57% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2023 sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 268.624 tấn, tăng 5,62% so cùng kỳ; trong đó, tôm đạt 158.338 tấn, tăng 6,48% so cùng kỳ.

Nhằm nâng cao hiệu quả lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản trong những tháng cuối năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức nắm bắt, rà soát, tổng hợp, thống kê nguồn, lượng và khả năng sản xuất, cung ứng vật tư đầu vào phục vụ nuôi trồng thủy sản; lượng thủy sản hiện đang nuôi; lượng thủy sản hiện có tại các cơ sở chế biến, xuất khẩu trên địa bàn; diễn biến giá thủy sản nguyên liệu; kịp thời thông tin đến doanh nghiệp và người nuôi để có kế hoạch và giải pháp cụ thể, phù hợp trong tổ chức nuôi, chế biến, xuất khẩu.

Địa phương chú trọng việc ổn định nuôi các đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, đẩy mạnh phát triển nuôi trồng trên biển và các đối tượng có giá trị kinh tế cao; duy trì diện tích nuôi sinh thái, hữu cơ, tôm lúa, tôm rừng, quảng canh cải tiến, kết hợp các biện pháp tăng năng suất, sản lượng nuôi ở những khu vực này để phát huy lợi thế sản phẩm tôm sú; phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng ở những vùng có đủ điều kiện hạ tầng và kiểm soát tốt các khâu sản xuất.

Ngoài ra, ngành chức năng tỉnh thực hiện các giải pháp hạ giá thành trong nuôi trồng thủy sản; áp dụng kỹ thuật tiên tiến ở tất cả các khâu trong quy trình nuôi để tăng tỷ lệ sống, giảm hệ số thức ăn; tổ chức liên kết sản xuất để giảm khâu trung gian, đảm bảo vật tư đầu vào đến tay người nuôi nhanh nhất, gần nhất, chi phí thấp nhất; tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc trong nuôi trồng thủy sản.

Cùng đó, phát triển nuôi trồng thủy sản theo nguyên tắc hợp tác, liên kết, lấy người dân làm trung tâm, có sự kết nối giữa các cấp lãnh đạo, quản lý với đơn vị nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp của người dân để tạo ra giá trị gia tăng trong từng công đoạn; Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người nuôi tổ chức liên kết, tối ưu hóa chuỗi sản xuất…

Bên cạnh lĩnh vực nuôi trồng, Cà Mau đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai các quy định của Luật Thủy sản 2017, Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 và các văn bản hướng dẫn, pháp luật có liên quan trong nuôi trồng thủy sản; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong nuôi trồng thủy sản, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) và công khai kết quả xử lý theo quy định.

Vũ Mưa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!