Đánh giá đúng dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Viện Nghiên cứu Nuôi thủy sản – Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp Australia vừa tổ chức hội thảo về dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản tại Nha Trang.

Trong NTTS, thức ăn chiếm 40 – 70% chi phí sản xuất – Ảnh: Trần Út

Hội thảo nhằm giúp ngành nuôi trồng thủy sản (NTTS) tại Việt Nam xác định rõ hơn tầm quan trọng của dinh dưỡng với đối tượng nuôi. Trên thực tế, rất nhiều người NTTS tại Việt Nam chỉ quan tâm đến chất lượng giống mà không nghĩ tới sự mất cân bằng dinh dưỡng, đây cũng là một trong những tác nhân làm đối tượng nuôi chết hàng loạt. Việc sử dụng không hợp lý thức ăn trong nuôi cũng dẫn đến suy thoái vùng nuôi, gây ô nhiễm môi trường.

Tại hội thảo, những nội dung về cân bằng dinh dưỡng cho đối tượng nuôi như loài giáp xác vùng nhiệt đới, tôm thẻ chân trắng, loại hình và chức năng của dinh dưỡng đối với cá, nguy cơ mất cân bằng dinh dưỡng đối với đối tượng nuôi do thói quen nuôi truyền thống…  cũng được đề cập. Trên cơ sở đó, yêu cầu cân bằng dinh dưỡng được đặt ra cấp thiết.

Trong NTTS, thức ăn có vai trò quan trọng, thường chiếm 40 – 70% chi phí sản xuất. Thức ăn tốt giúp nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện sức khỏe và tạo được sản phẩm chăn nuôi có giá trị cao. Do đó, những nghiên cứu về dinh dưỡng cần sớm được đánh giá đúng mức để đem lại hiệu quả cho người tham gia.

Lâm Du

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!