Hội nghị sơ kết và định hướng quảng bá tôm Bạc Liêu

Chưa có đánh giá về bài viết

Vừa qua, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết và định hướng quảng bá tôm Bạc Liêu gắn với liên kết phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp. Tại hội nghị, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ký kết hợp tác với Tập đoàn FLC, Tập đoàn Việt Úc về “Hợp tác xây dựng, quảng bá và phát triển các thương hiệu tôm từ Bạc Liêu”.

Theo biên bản ký kết, tỉnh Bạc Liêu chủ động liên hệ với các Bộ, ngành Trung ương để được hỗ trợ, tư vấn phát triển sản phẩm, các thương hiệu tôm từ Bạc Liêu; đồng thời kiến nghị bình chọn, gắn biểu trưng thương hiệu quốc gia và tham gia các giải thưởng chuyên ngành cấp quốc gia, khu vực và thế giới.

Các bên phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác đăng ký, quản lý, bảo vệ các thương hiệu tôm từ Bạc Liêu, trong đó xác định rõ chủ thể sở hữu và quản lý thương hiệu, xác định hình thức bảo hộ để chủ động trong công tác quản lý cũng như xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan. Tập đoàn Việt – Úc sẽ hỗ trợ trong việc nghiên cứu, xây dựng và phát triển các thương hiệu tôm từ Bạc Liêu đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của quốc gia và quốc tế; nghiên cứu, xây dựng và phát triển các thương hiệu tôm từ Bạc Liêu đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của quốc gia và quốc tế.

Bạc Liêu phối hợp với Tập đoàn FLC và Việt – Úc xây dựng và thực hiện các chương trình quảng bá thương hiệu ở phạm vi địa phương, trong nước và từng bước đưa ra nước ngoài với các hình thức thích hợp. Các bên định kỳ tổ chức ít nhất 1 lần/năm đối với sự kiện quảng bá chuyên đề về các thương hiệu tôm từ Bạc Liêu, địa điểm tổ chức tại các quần thể nghỉ dưỡng của FLC trên cả nước hoặc các khu nuôi tôm công nghệ cao của Việt – Úc.

Bạc Liêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Tập đoàn Việt – Úc, FLC và các doanh nghiệp khác trong ngành tôm xây dựng thương hiệu, đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm theo chuỗi giá trị của ngành tôm.

Phan Thanh Cường - Huỳnh Sử

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!