Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Chưa có đánh giá về bài viết

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP (Nghị định 57) ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch hành động.

Nuôi trồng thủy sản ứng dụng CNC

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT chủ trì xây dựng Quyết định ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia theo quy định tại khoản 5 Điều 11 và tiêu chuẩn bò sữa, bò thịt cao sản được nhập ngoại theo quy định; Quyết định rà soát, ban hành tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định 57.

Cùng đó, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng Quyết định ban hành danh mục sản phẩm công nghệ được ưu tiên phát triển, chuyển giao và danh mục các sản phẩm được khuyến khích phát triển quy định tại Điều 9 Nghị định này. Bộ Công thương chủ trì xây dựng Quyết định ban hàn danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, kinh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư; văn bản hướng dẫn việc chuyên môn “Hỗ trợ một doanh nghiệp xây dựng và quản lý một trang thông tin điện tử Chợ nông sản quốc gia”.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì xây dựng 6 Nghị quyết (ban hành vào quý IV năm nay), gồm: Rà soát, ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương, trong đó quy định chính sách tín dụng tại địa phương; Ban hành quy định về vốn cấp bù lãi suất hỗ trợ các dự án và mức vốn sử dụng ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp; Ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thẩm quyền và các quy định của pháp luật; Ban hành chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình phù hợp; Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh làm cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp theo chính sách đặc thù của địa phương (5 sản phẩm).

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!