Năm 2012, sản lượng rau cả nước tăng 6%

Chưa có đánh giá về bài viết

Đó là số liệu được tổng kết tại Hội nghị Bàn kế hoạch phát triển thị trường nông sản sạnh do Cục chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối tổ chức. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu chủ trì.

Theo Cục Chế biến, Thương mại NLTS & NM, tổng sản lượng rau cả nước năm 2012 đạt 14 triệu tấn, tăng 6% so với năm 2011. Nhiều vùng rau an toàn đã được mở rộng nhưng chỉ chiếm 3,8% so với diện tích trồng rau của cả nước. Nhu cầu thị trường xuất khẩu lớn nhưng các mặt hàng rau sạch xuất sang các nước EU vẫn bị cảnh cáo bởi chứa nấm, khuẩn và dư lượng thuốc BVTV…

Trước tình hình đó, hội nghị đã lấy ý kiến của các đơn vị liên quan như: Cục BVTV, Cục Trồng trọt… nhằm phát triển thị trường nông sản sạch nói chung và rau sạch nói riêng. Các biện pháp tập trung vào quy hoạch sản suất rau an toàn đảm bảo cung cấp cho nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Xây dựng các chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, kiểm tra giám sát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Gắn kết giữa nông dân và doanh nghiệp nhằm hạn chế rủi ro và tìm kiếm thị trường đầu ra hợp lý.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu nhấn mạnh, các đơn vị cần bổ sung, nghiên cứu đề xuất những cơ chế, chính sách và xây dựng đề cương cụ thể. Bộ NN&PTNT sẽ phê duyệt, phân công từng hạng mục và dự kiến năm 2014 sẽ triển khai.

Trần Linh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!