Quảng Trị: Đẩy mạnh đắnh bắt thủy sản gắn với bảo vệ môi trường biển, hải đảo

Chưa có đánh giá về bài viết

Theo Sở NN&PTNT Quảng Trị, 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại thủy sản và triển khai mạnh mẽ các chính sách phát triển thủy sản. Thời tiết, ngư trường thuận lợi và môi trường biển cơ bản được phục hồi nên khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước.

Quảng Trị thực hiện tốt phương án sản xuất theo khuyến cáo của Bộ NN&PTNT

Ngành NN&PTNT đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác giống, xử lý môi trường nuôi, ban hành khuyến nghị vụ nuôi năm 2018 và tích cực chỉ đạo hướng dẫn nuôi trồng thủy sản theo khung lịch thời vụ của tỉnh, nhất là triển khai các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, nuôi hai giai đoạn nhằm giám sát bảo vệ môi trường và nâng cao năng suất sản lượng; Thường xuyên tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát ngăn chặn và xử lý vi phạm trên biển; tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình chuyển đổi sinh kế cho ngư dân vùng biển nên sản xuất thủy sản đã có những kết quả phấn khởi. 6 tháng đầu, đã có hơn 162 chuyến biển tham gia khai thác vùng biển xa; ước sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm  đạt 13.540 tấn (đạt 42,3% kế hoạch và bằng 109,6% so với cùng kỳ); trong đó, sản lượng khai thác 10.220 tấn (tăng 6,1%), nuôi trồng 3.320 tấn (tăng 2,3%).

Theo Sở NN&PTNT Quảng Trị, trong thời gian tới cần tiếp tục chú trọng công tác giống, kiểm soát chất lượng con giống và an toàn dịch bệnh trước khi thả nuôi, thực hiện tốt phương án sản xuất theo khuyến cáo của Bộ NN&PTNT. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn người nuôi tôm chuẩn bị ao nuôi, hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh và hóa chất, nâng cao tỷ lệ sống, ổn định môi trường, tạo ra sản phẩm nuôi sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng tổ đội, hợp tác sản xuất trên biển, phát triển hoạt động khai thác hải sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương và tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, giám sát ngư trường và xử lý kịp thời các vi phạm trong khai thác thủy sản, nhất là trên biển, sông và vùng nội đồng. Tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý vi phạm tại khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ.

Thanh Kim Trà

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!