Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo IUU

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 3/9, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đã ra Quyết định 146/QĐ-BCĐIUU về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Về nguyên tắc làm việc, các Trưởng, Phó Ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất, đề cao trách nhiệm cá nhân. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo quyết định các vấn đề thông qua các hình thức tổ chức họp Ban Chỉ đạo hoặc lấy ý kiến và báo cáo bằng văn bản. Ban Chỉ đạo ban hành các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo theo định kỳ hằng năm và đột xuất.

Tăng cường thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU 

Theo đó, định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm và đột xuất hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo Ban Chỉ đạo, các Ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo hoặc chỉ đạo cơ quan chuyên môn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo giao, gửi về Bộ NN&PTNT để tổng hợp, cụ thể: Thông tin đột xuất gửi ngay khi có thông tin; Thông tin hàng tuần: gửi vào lúc 13 giờ thứ 5 hàng tuần; Thông tin hàng tháng: gửi vào ngày 20 hàng tháng; Thông tin hàng quý: gửi vào ngày 20 tháng cuối quý (tháng 3, 6, 9); Thông tin hàng năm: gửi vào ngày 20 tháng 12 hàng năm.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của các ủy viên Ban Chỉ đạo thuộc các đơn vị có liên quan; trách nhiệm của bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo. Đối với trách nhiệm của ủy viên thuộc Tổng cục Thủy sản, sẽ tham mưu cho lãnh đạo ban Chỉ đạo về công tác quản lý tàu cá, ngư dân hoạt động khai thác hải sản trên biển, quản lý ngư trường nguồn lợi, theo dõi, tổng hợp, xử lý và báo cáo kết quả triển khai chống khai thác IUU, đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện. Thường xuyên cập nhật, theo dõi, báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác IUU, phối hợp với các bộ,ngành liên quan đề xuất phương án ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác IUU. Tham mưu cho lãnh đạo Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Bộ NN&PTNT đẩy mạnh hợp tác về thủy sản, chống khai thác IUU với các nước, tổ chức quốc tế và khu vực, tham mưu ký kết gia nhập các Hiệp định, Điều ước, Thỏa thuận hợp tác nghề cá giữa Việt Nam và các nước…

Ban Chỉ đạo không sử dụng con dấu riêng; Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo họp định kỳ ít nhất một quý một lần, kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo được thể hiện bằng thông báo của Văn phòng Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ngọc Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!