Quy định mới chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào châu Âu

Chưa có đánh giá về bài viết

(Thủy sản Việt Nam) – Ngày 2/3/2011, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám đã ký ban hành Thông tư số 09/2011/TT-BNNPTNT Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường châu Âu.

Thông tư này bao gồm 5 chương và 18 điều quy định trình tự, thủ tục, nội dung xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận thủy sản khai thác và xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu để xuất khẩu vào thị trường châu Âu (EU). Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu thủy sản khai thác và nhập khẩu thủy sản khai thác để chế biến xuất khẩu vào thị trường châu Âu (EU).

Mục đích của Thông tư nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện quy định của Hội đồng liên minh châu Âu về phòng ngừa, ngăn chặn, xóa bỏ các hoạt động khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định bao gồm: Khai thác thủy sản không có Giấy phép khai thác hợp lệ, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; Không ghi nhật ký và báo cáo khai thác thủy sản theo quy định; Khai thác trong vùng cấm khai thác, trong thời gian cấm khai thác, các loài thủy sản cấm khai thác hoặc khai thác các loài có kích thước nhỏ hơn quy định cho phép khai thác; Sử dụng loại nghề, ngư cụ khai thác bị cấm hoặc không đúng quy định; Che dấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm các quy định liên quan đến khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Cản trở công việc của cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát sự tuân thủ đối với các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Đưa lên tàu, chuyển tải hoặc vận chuyển thủy sản có kích thước nhỏ hơn quy định vượt quá tỉ lệ cho phép trong khai thác; Chuyển tải hay cùng tham gia hoạt động khai thác, hỗ trợ hoặc tiếp ứng cho các tàu khai thác thủy sản đã được xác định có thực hiện hành vi khai thác bất  hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Thực hiện hoạt động khai thác trong khu vực quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực mà không theo quy định của tổ chức quản lý nghề cá đó nếu Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác: Các Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc đơn vị được giao; Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Ban pháp luật – bạn đọc

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!