Quy định về thời gian thực hiện C/O mẫu D

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 12/5/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 1683/TCHQ-GSQL về việc thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới.

Cụ thể, trên cơ sở báo cáo Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 35 và Phiên họp giữa kỳ của Tiểu ban xuất xứ hàng hóa trong ASEAN (ISSL SC-AROO), tiếp theo công văn số 1568/TCHQ-GSQL ngày 4/5/2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện đối với C/O mẫu D (bao gồm C/O) truyền qua hệ thống một cửa quốc gia (C/O điện tử) và C/O bản giấy).

Cụ thể, đối với C/O được cấp trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1/5/2022 đến hết ngày 31/10/2022, cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu D cũ (quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BCT) và C/O mẫu D mới. Còn đối với C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 1/11/2022, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo mẫu mới.

Ngày 1/6/2022, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN; trong đó, quy định về thay đổi mẫu C/O mẫu D. Thông tư cũng nêu rõ, các nội dung hướng dẫn, thống nhất cách hiểu liên quan đến Quy tắc xuất xứ hàng hóa được các nước thành viên thống nhất luân phiên hoặc thống nhất tại báo cáo các phiên họp của Ủy ban thực thi Hiệp định ATIGA và Tiểu ban Quy tắc xuất xứ hàng hóa ASEAN là căn cứ để các tổ chức cấp C/O và cơ quan hải quan thực hiện.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!