Sẽ siết chặt quản lý hơn nữa

Chưa có đánh giá về bài viết

Việc nhiều sản phẩm vật tư thủy sản không đảm bảo chất lượng bị phát hiện thời gian qua khiến người nuôi hoang mang. Để có lời giải cho bài toán này, TSVN đã phỏng vấn Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Huy Điền.

Sau kết luận của các Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi, Bạc Liêu khẳng định nhiều loại vật tư thủy sản kém chất lượng, ông đánh giá về tình trạng này như thế nào?

Theo các báo cáo của một số địa phương về thanh, kiểm tra chất lượng vật tư dùng trong nuôi trồng thủy sản như: thuốc thú y, chế phẩm sinh học… Hiện nay, vẫn còn nhiều sản phẩm đang lưu hành trên thị trường có hành vi vi phạm như: không có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam; nhãn hàng hóa không đúng quy định; một số địa phương có sản phẩm vi phạm chất lượng. Trước tình hình đó, Tổng cục Thủy sản đã chỉ đạo các cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương và tham mưu Bộ NN&PTNT chỉ đạo các Sở NN&PTNT tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm như: Kiểm tra đánh giá và phân loại cơ sở; phát hiện và xử lý các vi phạm về chất lượng, nhãn hành hóa không có trong danh mục được phép lưu hành…

 

Để ngăn chặn tình trạng này, thời gian tới, Tổng cục Thủy sản sẽ thực hiện các biện pháp gì thưa ông?

Việc quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp nói chung và vật tư dùng trong nuôi trồng thủy sản nói riêng, hiện tại Bộ NN&PTNT đang tiến hành theo hướng kiểm tra điều kiện cơ sở đảm bảo chất lượng, thông qua việc kiểm tra đánh giá phân loại cơ sở và thanh, kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

Về chất lượng sản phẩm lưu hành trên thị trường: Tổng cục Thủy sản và các Sở NN&PTNT tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý các cơ sở vi phạm trong sản xuất kinh doanh. Nếu có vi phạm sẽ xử lý theo quy định hiện hành.

Trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo Tổng cục Thủy sản và các Sở NN&PTNT thực hiện các nội dung chủ yếu như: Tiếp tục triển khai công tác thống kê, kiểm tra, đánh giá và phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp; Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường; Hoàn thiện các văn bản quy pháp pháp luật: Rà soát và hoàn thiện các văn bản quy pháp pháp luật về quản lý vật tư nông nghiệp do Bộ ban hành…     

Thu Hồng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!