Tập huấn đánh giá hiệu quả quản lý mạng lưới khu bảo tồn biển tại Việt Nam

Chưa có đánh giá về bài viết

Từ ngày 13 – 15/4, tại Hà Nội, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã tiến hành tổ chức tập huấn chương trình Giám sát hiệu quả quản lý (MEE) nhằm thiết lập tiêu chuẩn quốc gia về mạng lưới các khu bảo vệ biển Việt Nam.

tập huấn đánh giá hiệu quả quản lý mạng lưới khu bảo tồn biển tại việt nam

Hội thảo này nhằm xác minh tính chính xác và phù hợp của mô hình MEE chuẩn hóa cho các Khu bảo tồn biển (KBTB) Việt Nam. Thông qua việc đảm bảo mô hình được điều chỉnh phù hợp với các cấp độ năng lực quản lý của các KBTB. Cùng lúc, thiết lập ra các tiêu chuẩn về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mà tất cả các KBTB ở Việt Nam có thể đạt được. Sau khi tiếp nhận các ý kiến tại hội thảo về kế hoạch quản lý KBTB, IUCN sẽ đánh giá các kế hoạch quản lý KBTB hiện tại để đảm bảo tính xác thực trong việc xây dựng và đáp ứng mục tiêu quản lý và nhận định kết quả về tình trạng tài nguyên đã được cải thiện trong khu bảo tồn. Đồng thời thử nghiệm phiên bản trực tuyến của mô hình chuẩn hóa hệ thống báo cáo MEE để đảm bảo truy cập và sử dụng hệ thống một cách dễ dàng.

Tại buổi hội thảo sáng 13/4, IUCN chủ yếu trình bày về Tổng quan mô hình chuẩn MEE và xác định được Điểm mạnh và Điểm yếu trong phát triển Năng lực ở phần Đánh giá điều kiện quản lý, dựa vào 50 câu hỏi về năng lực quản lý của từng KBTB. Hội thảo sẽ kết thúc sau khi hoàn tất thử nghiệm mô hình MEE và đưa ra quyết định liệu có thể coi đây là mô hình KBTB quốc gia tiêu chuẩn để Bộ NN&PTNT đưa vào áp dụng.

Tin, ảnh: Hoàng Ngân

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!