Thanh Hóa: Kế hoạch hành động Tháng bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 4/3/2022, UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về tổ chức thực hiện “Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển huyện Quảng Xương” năm 2022.

Theo đó, mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng ngư dân trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và vai trò, trách nhiệm của UBND các xã, phường trong việc triển khai thực hiện “Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa”; quản lý có hiệu quả các hoạt động khai thác thủy sản nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng cửa sông, ven biển của tỉnh trong mùa sinh sản, góp phần khắc phục cảnh báo của EC về chống khai thác IUU.

Ảnh minh họa

Mục tiêu cụ thể: 100% cán bộ quản lý thủy sản, trên 80% thuyền trưởng, chủ tàu cá của các xã vùng biển trên địa bàn huyện được phổ biến nội dung của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn Luật trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Giảm trên 70% số vụ vi phạm về vùng khai thác, sử dụng xung kích điện để khai thác thủy sản so trung bình các tháng trước không thực hiện Tháng hành động. Không còn các hoạt động khai thác bằng nghề đăng, đáy tại các vùng cửa sông, ven biển trong thời gian tổ chức thực hiện. Thời gian thực hiện từ ngày 15/3 – 15/5/2022.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!